B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
ศูนย์อายุรกรรม

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรม ตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางศูนย์อายุรกรรม ได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและครบวงจร

ภายในศูนย์อายุรกรรม มีคลินิกร่วมด้วยทั้งหมด 8 คลินิก

  1. คลินิกอายุรกรรมทั่วไป   
  2. คลินิกความทรงจำ 
  3. คลินิกปวดศีรษะ
  4. คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
  5. คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ
  6. คลินิกทางเดินอาหารและตับ
  7. คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ
  8. คลินิกโรคสมองและระบบประสาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารสมสราญ
โทร 02 532 4444 ต่อ 1111, 1120

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางอายุรกรรม ได้แก่
- โรคปอดและทางเดินหายใจ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ภูมิแพ้ หอบหืด วัณโรคปอด
- โรคติดเชื้อ โรคติดเชื้อทั่วไป ไทฟอยด์ ไข้เลือดออก มาเลเรีย ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ติดเชื้อทางเดินอาหาร ติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
- ให้วัคซีนป้องกันโรค เช่น บาดทะยัก สุกใส ตับอักเสบเอ ตับอักเสบบี ไข้หวัดใหญ่
- โรคพยาธิและปรสิต
- โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เช่น โรคไทรอยด์ โรคต่อมพาราไทรอยด์ ไขมันในเลือดสูง โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมใต้สมอง
- โรคไต ไตอักเสบ ไตเสื่อม
- โรคสมองและระบบประสาท หลอดเลือดสมอง ปวดศีรษะ ความจำเสื่อม สมองเสื่อม งูสวัด
- โรคเลือด โลหิตจาง เลือดแข็งตัวยาก เลือดออกง่ายผิดปกติ มีจุดจ้ำเลือด
- โรคข้อและระบบภูมิต้านทาน โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ , โรค SLE โรคลูปัส ,โรคเกาท์, โรคข้อเสื่อม , โรคหนังแข็ง (Scleroderma)


คลินิกความทรงจำ

บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ อัลไซเมอร์ สมองเสื่อม

อาการหลงลืม คือ กลุ่มอาการที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ ความจำ การคิด การตัดสินใจ และการแสดงออกทางสังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น ภาวะสมองเสื่อม ความเสื่อมตามวัย พันธุกรรม อุบัติเหตุทางสมอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคการติดเชื้อของสมอง และโรคทางกายที่มีผลกระทบต่อเซลล์สมอง เป็นต้น

โรคอัลไซเมอร์ ถือเป็นโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อย โดยปัจจุบันไม่ได้เริ่มเกิดเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น เพราะจากการศึกษาพบว่าการเกิดโรคจะเริ่มตั้งแต่ช่วงอายุ 40-65 ปี ซึ่งในประเทศไทยขณะนี้มีสถิติผู้ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ถึงเกือบ 2 ล้านคน มีระยะเวลาก่อโรคนาน 15-20 ปีกว่าจะมีอาการสมองเสื่อมชัดเจน


คลินิกปวดศีรษะ

บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษาอาการปวดศีรษะ ปวดศีรษะไมเกรน และปวดศีรษะจากสาเหตุอื่นๆ

อาการปวดศีรษะ เป็นอาการที่เกิดได้ทั่วไป และมีความหลากหลาย อาจเกิดขึ้นข้างใดข้างหนึ่งหรือปวดทั้งสองข้าง หรือปวดเฉพาะบริเวณ ลักษณะการปวด มีทั้งแบบปวดจี๊ด ปวดตุ๊บๆ ปวดตื้อๆ อาการปวดเริ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือเกิดขึ้นฉับพลันทันใด อีกทั้งระยะเวลาในการแสดงอาการอาจเป็นช่วงสั้นๆ ไม่ถึงชั่วโมง จนถึง ปวดนานหลายๆวัน อาการปวดศีรษะเป็นอาการบ่งชี้ที่ช่วยให้แพทย์ค้นหาสาเหตุของโรคต่างๆ และวิธีการรักษาที่เหมาะสมได้ โดยทั่วไปแล้วอาการปวดศีรษะอาจจะไม่มีสาเหตุจากโรคร้ายแรง แต่อาการปวดหัวบางชนิดก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและต้องการรักษาอย่างเร่งด่วนเช่นกัน


คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

- โรคเบาหวาน น้ำตาลในเลือดสูง ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน
- ภาวะเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์
- โรคต่อมไทรอยด์
- โรคต่อมใต้สมอง
- โรคต่อมหมวกไต
- โรคอ้วน
- ไขมันในเลือดสูง


คลินิกโรคปอดและทางเดินหายใจ

บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางเดินหายใจ
- อาการหายใจลำบาก ไอ แน่นหน้าอก หรือเสมหะมีเลือดปน อาจเป็นอาการที่แสดงถึงความผิดปกติของปอดและระบบทางเดินหายใจ
- หอบหืด
- ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
- มะเร็งปอด มะเร็งจากอวัยวะอื่นๆ ที่กระจายมาที่ปอด และมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด การติดเชื้อ เช่น วัณโรค ปอดบวม หลอดลมอักเสบ การติดเชื้อราในปอด
- เนื้อเยื่อในปอดอักเสบ (interstitial lung diseases)
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด และความดันโลหิตสูงในระบบเลือดไหลเวียนในปอด
- โรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
- ปอดอักเสบจากการทำงานที่เกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองต่างๆ เข้าไป (pneumoconiosis)  
- หอบหืดจากการทำงาน
- ปอดอักเสบภูมิไวเกิน (hypersensitivity pneumonitis)
- โรคทางเดินหายใจส่วนบนที่เกิดจากสารภูมิแพ้หรือสารระคายเคืองในที่ทำงาน


คลินิกทางเดินอาหารและตับ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
- ความผิดปกติในหลอดอาหาร เช่น หลอดอาหารตีบ
- กรดไหลย้อน (GERD)
- แผลในกระเพาะอาหาร
- เลือดออกในระบบทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่าง
- โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง เช่น ระบบทางเดินอาหารติดเชื้อ ลำไส้อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง
- ความผิดปกติในระบบทางเดินอาหาร เช่น ลำไส้แปรปรวน และปวดท้อง
- ท้องเสียฉับพลัน และเรื้อรัง
- โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร ตับอ่อน และถุงน้ำดี
- โรคกระเพาะอาหารและลำไส้ กระเพาะอาหารอักเสบ แผลในกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน
- ส่องกล้องตรวจวินิจฉัยกระเพาะอาหารและลำไส้
- โรคตับ ตับอักเสบ ตับอักเสบ เอ บี ซี
- ไขมันสะสมในตับ
- โรคตับที่เกิดจากพันธุกรรม
- ตับแข็ง
- การติดเชื้อในตับ เช่น ฝีในตับ
- มะเร็งตับ ระยะเริ่มต้น และระยะอื่นๆ
- ตับอ่อนอักเสบ เฉียบพลัน และเรื้อรัง
- นิ่วในถุงน้ำดี และท่อน้ำดี
- ริดสีดวงทวารหนัก


คลินิกโรคไตและทางเดินปัสสาวะ

บริการ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคไต ความผิดปกติเกี่ยวกับสมดุลของกรด-ด่าง และเกลือแร่ในร่างกาย ไตวายเฉียบพลัน

โรคไตเรื้อรัง: โรคไตที่เกิดจากภาวะความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำที่ไต กลุ่มอาการอัลปอร์ต ภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ฯลฯ


คลินิกโรคสมองและระบบประสาท

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
- โรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์ อัมพาต
- ปวดศีรษะ ปวดศีรษะไมเกรน และปวดศีรษะจากสาเหตุอื่นๆ
- ความทรงจำ โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์
- โรคลมชัก
- การเคลื่อนไหวผิดปกติ พาร์คินสัน
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- ปลายประสาทอักเสบ


หน้าแรก
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.