B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ระวังเชื้อรา หน้าฝน
ระวังเชื้อรา หน้าฝน
07 สิงหาคม 2020

เมื่อฝนตกหนัก ปัญหาที่ตามมา คือ เกิดน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณบ้านหากมีรูรั่วหรือรอยแตกของบ้าน  อาจมีน้ำซึมน้ำรั่วไหล ทำให้ส่วนต่างๆ เปียกและอับชื้น ก่อให้เกิดเชื้อราได้ 

โดยปกติแล้วเชื้อรานั้นสามารถพบได้ในธรรมชาติ  ทั้งจากในบ้านและนอกบ้าน  โดยเชื้อรา จะสร้างสปอร์สำหรับสืบพันธุ์ เมื่อสปอร์ของเชื้อรา ลอยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นและอาหาร ที่เหมาะสม  จะทำให้เชื้อราเจริญเติบโต  สีของเชื้อรามีตั้งแต่สีดำ  น้ำตาล  เขียว  แดง  เหลือง  และขาวสามารถพบได้เป็นกลุ่มๆ  ในบริเวณที่มีความอับชื้น เช่น ฝ้าและผนัง เพดาน เฟอร์นิเจอร์  ใต้พรมเครื่องนอน เครื่องปรับอากาศ

หากสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ร่างกาย จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆ ตามมา  เช่น  หากเข้าตาและจมูกจะทำให้เกิดการระคายเคือง  มีอาการจามน้ำมูกไหล  มีไข้  เป็นหอบหืด  และทำให้เป็นภูมิแพ้ซึ่งทำให้เกิดปอดอักเสบตามมาด้วย ดังนั้น เพื่อลดปัจจัยในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดเชื้อราและทำให้เชื้อราเจริญเติบโตได้ จึงควรป้องกันดังนี้

  • ไม่ให้มีคราบน้ำหรือน้ำขังบริเวณบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน  เช่น  ไม่ควรมีคราบน้ำที่กระจก ผนัง ฝ้า และเพดาน หากพบให้เช็ดให้แห้งทันที
  • ป้องกันตนเองในระหว่างการทำความสะอาดบ้านหรือกำจัดเชื้อรา โดยสวมหน้ากากชนิด N95 หรือ ใช้ผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการสูดหายใจ เอาสปอร์ของเชื้อราเข้าสู่ร่างกาย  และควรสวมถุงมือ และแว่นตาป้องกันการสัมผัสเชื้อราโดยตรง
  • เปิดช่องทางระบายอากาศ หรือใช้พัดลมดูดอากาศเพื่อลดความชื้นในห้องต่างๆ ของบ้าน

 

หมั่นดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันปัญหาเชื้อราภายในบ้านได้

 

ที่มา : สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย

ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.