B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / รู้ทันสัญญาณเตือนอาการของโรคไข้เลือดออกพร้อมวิธีดูแลรักษา
รู้ทันสัญญาณเตือนอาการของโรคไข้เลือดออกพร้อมวิธีดูแลรักษา
10 ตุลาคม 2023

โรคไข้เลือดออก นั้นมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อไวรัสเดงกี​ (Dengue Virus) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ โดยทั่วไปโรคไข้เลือดออกมักพบมากในช่วงฤดูฝน เนื่องจากยุงลายมีการแพร่พันธุ์มากในฤดูนี้ ซึ่งอาการของโรคไข้เลือดออกนั้นมีตั้งแต่อาการเป็นไข้สูง ไปจนถึงในบางรายหากเข้ารับการรักษาช้าก็อาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

สัญญาณเตือนและอาการของโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกติดต่อโดยมียุงลาย เป็นพาหะที่สำคัญ โดยหลังจากที่ถูกกัดประมาณ 3-8 วัน ก็จะเริ่มมีอาการของไข้เลือดออกเกิดขึ้น ดังนี้

 • มีไข้สูงเกือบตลอดเวลา
 • มีผื่นแดงหรือจุดเลือดออกตามตัว
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อยตามตัว หรือปวดกระดูก
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดท้องบริเวณชายโครงด้านขวา

หากมีอาการรุนแรงอาจเกิดเลือดออกผิดปกติ และอาการช็อกได้ ซึ่งส่วนมากผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เช่น มีเลือดออกมากผิดปกติหรือมีอาการช็อก ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการติดเชื้อซ้ำ เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อซ้ำจะมีอาการรุนแรงมากกว่า

วิธีรักษาอาการของโรคไข้เลือดออก

สำหรับปัจจุบันวิธีรักษาอาการของโรคไข้เลือดออกนั้นยังไม่มียาต้านเชื้อไวรัสที่ออกฤทธิ์ทำลายเชื้อไข้เลือดออกหรือเชื้อไวรัสเดงกีได้โดยตรง ดังนั้น การรักษาส่วนใหญ่จึงเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการ โดยหลัก ๆ เป็นการให้ยาลดไข้ในกลุ่มพาราเซตามอล ซึ่งการให้ยาลดไข้มีความสำคัญ ต้องพยายามหลีกเลี่ยงยาลดไข้ตัวอื่นที่อาจจะมีความสัมพันธ์ กับอาการเลือดออกผิดปกติได้ เช่น ยาในกลุ่มแอสไพริน (Aspirin) หรือไอบูโพรเฟน (Ibuprofen)

นอกจากนี้ยังควรเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด หากผู้ป่วยมีอาการ ปวดท้อง มีอาการกระสับกระส่ายหรือซึมลง มือเท้าเย็นพร้อม ๆ กับไข้ลดลง หรือมีอาการหน้ามืด ควรรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที ก่อนที่ผู้ป่วยจะเกิดอาการช็อกได้

ป้องกันอย่างไรให้ไกลจากโรคไข้เลือดออก

การป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือ การระวังไม่ให้ถูกยุงลายกัด สำหรับการป้องกันยุงลายนั้นสามารถทำได้ ดังนี้

 • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
 • หลีกเลี่ยงภาชนะที่มีน้ำขังต่าง ๆ
 • ตุ่ม โอ่งต้องมีฝาปิดมิดชิด
 • ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำในภาชนะที่ขังน้ำ เช่น แจกัน ทุก ๆ 7 วัน
 • ใส่ทรายอะเบทลงในตุ่มน้ำและภาชนะกักเก็บน้ำในอัตราส่วน 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร และควรเติมใหม่ทุก 2-3 เดือน
 • ป้องกันการถูกยุงกัดที่เหมาะสม เช่น ทายาป้องกันยุง หรือใช้ยากันยุง เป็นต้น
 • สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดเพื่อลดโอกาสการถูกยุงกัด

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกที่พูดถึงกันมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือ การใช้วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก วัคซีนจะสามารถใช้ได้ผลดีและลดความรุนแรงได้ โดยเฉพาะในคนที่เคยป่วยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.