B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ป้องกันตนเอง...ไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัด
ป้องกันตนเอง...ไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัด
18 พฤศจิกายน 2020

การป้องกันโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่

  1. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ
  2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น
  3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด
  4. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง
  5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย รับประทานผักและผลไม้สด (รสหวานน้อย) เป็นประจำทุกวัน
  6. ดื่มน้ำสะอาด หรือน้ำต้มสุก อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
  7. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  8. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  9. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็น
  10. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว และสิ่งของที่มีคนสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดทั่วไป

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สามารถฉีดได้ในทุกคนที่มีอายุ ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรง ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกราย ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแจ้ง โดยแนะนำให้ฉีดทุกปี ๆ ละ 1 เข็ม ยกเว้นเด็กอายุ < 9 ปีที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นครั้งแรก ควรได้รับ 2 เข็มในปีแรกห่างกัน 4 สัปดาห์ โดยทั่วไปภูมิคุ้มกันจะขึ้นภายใน 2-4 สัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีน

การป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยโรคไข้หวัด

การป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดอย่างง่าย โดยการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ งดอาหารรสหวาน มัน เค็ม และรับประทานผักและผลไม้สด (รสหวานน้อย) ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ ทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัว และตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี

 

ที่มา : คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.