02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารและกิจกรรม
B.Care New Normal
10 กรกฎาคม 2020
B.Care New Normal การบริการของโรงพยาบาลวิถีใหม่ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากร
อ่านต่อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ เปิดให้บริการแล้ว ณ อาคารบัณดารี
23 กรกฎาคม 2020
ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล บี.แคร์  ให้บริการตรวจสุขภาพที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ ในกลุ่มอายุต่าง ๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละบุคคลตามปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่แตกต่างกัน
อ่านต่อ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.