B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บทความสุขภาพ
บทความสุขภาพ
วัคซีนที่ควรได้รับในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19
09 มิถุนายน 2021
ในช่วงเวลานี้สิ่งที่หลายๆ คนรอคอยคงจะเป็นการได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างเร็วที่สุด เพราะเป็นโรคที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และชีวิตของทั้งคนไทยและทั่วโลก แต่ความจริงแล้วยังมีวัคซีนอื่นที่ควรจะฉีดนอกเหนือจากวัคซีนCOVID-19
อ่านต่อ
หญิงตั้งครรภ์ กับวัคซีนป้องกัน โควิด-19
10 มิถุนายน 2021
หญิงตั้งครรภ์ สามารถรับการฉีดวัคซีน Covid-19 ได้หรือไม่
อ่านต่อ
ข้อแนะนำ หลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
09 มิถุนายน 2021
ข้อแนะนำ หลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
อ่านต่อ
ข้อแนะนำการเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19
07 มิถุนายน 2021
ข้อแนะนำการเตรียมตัว ก่อนไปฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19
อ่านต่อ
ประเมินระดับความเสี่ยงของตัวเอง ป้องกันโควิด-19
28 พฤษภาคม 2021
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง ในทุกพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งมีทั้งผู้ที่ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงในระดับต่างๆ ทั้งเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลางและเสี่ยงต่ำ หรืออยู่ระหว่างรอผลการตรวจ
อ่านต่อ
เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัว กรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น
27 พฤษภาคม 2021
เมื่อต้องกักตัว 14 วัน ข้อปฎิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัว กรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว/พักร่วมกับผู้อื่น
อ่านต่อ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.