02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บทความสุขภาพ
บทความสุขภาพ
ระวังเชื้อรา หน้าฝน
07 สิงหาคม 2020
เมื่อฝนตกหนัก ปัญหาที่ตามมา คือ เกิดน้ำท่วมและน้ำขังในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณบ้านหากมีรูรั่วหรือรอยแตกของบ้าน  อาจมีน้ำซึมน้ำรั่วไหล ทำให้ส่วนต่างๆ เปียกและอับชื้น ก่อให้เกิดเชื้อราได้ 
อ่านต่อ
สร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกาย
29 กรกฎาคม 2020
เนื่องจากผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ค่อยออกกำลังกาย หรือไม่ชอบออกกำลังกายตั้งแต่วัยหนุ่มสาว ทำให้ขาดความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย เมื่ออายุมากขึ้นก็ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอหรือมีปัญหาทางสุขภาพได้ง่าย
อ่านต่อ
โรคอุจจาระร่วง
10 สิงหาคม 2020
โรคที่ทำให้เกิดการถ่ายอุจจาระที่มีลักษณะเหลวหรือเป็นน้ำเกินกว่า 3 ครั้ง/วัน หรือมีการถ่ายอุจจาระที่มีเลือดปนอย่างน้อย 1 ครั้ง/วัน และหากมีการถ่ายอุจจาระ ในลักษณะดังกล่าวนานเกิน 2 สัปดาห์ ถือว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงแบบเรื้อรัง ทั้งนี้การถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง  แต่อุจจาระเป็นปกติไม่ถือว่าเป็นโรคอุจจาระร่วง
อ่านต่อ
นอนกัดฟัน… พฤติกรรมทำร้ายฟันไม่รู้ตัว
15 กรกฎาคม 2020
การนอนกัดฟันในขณะนอนหลับ เป็นปัญหาที่สร้างความรำคาญให้กับคนรอบข้าง ซึ่งการนอนกัดฟันนั้นเป็นพฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้เพราะเกิดขึ้นหลังจากหลับไปแล้ว แต่มีข้อสันนิษฐานได้หลายสาเหตุด้วยกัน ตั้งแต่เกิดจากแนวโน้มกับความสัมพันธ์ของความเครียดในชีวิตประจำวัน หรือบางคนอาจมีปัญหาทางด้านร่างกาย
อ่านต่อ
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  กับ COVID 19
14 กรกฎาคม 2020
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในช่วง COVID-19 ปลอดภัยหรือไม่?
อ่านต่อ
เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ สำคัญไฉน ?
09 กรกฎาคม 2020
การเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์จะช่วยกลั่นกรอง ส่งเสริมและป้องกันให้ลูกน้อยที่จะเกิดมาในอนาคต แข็งแรงทั้งกายและใจ อีกทั้งมีความเสี่ยงต่อการพิการ และเสียชีวิตน้อยที่สุด
อ่านต่อ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.