B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Healing Environment Award

ในหัวข้อ “The Best Healing Environment Award”
การพัฒนาที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนจากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (องค์กร มหาชน) ในวันที่ 12 มีนาคม 2553

ECO Hospital Award

ได้รับรางวัล ECO Hospital Award ปี 2556

Patient Satisfaction Award

ได้รับรางวัล Patient Satisfaction Award 2015 จาก Medigo

พฤกษนครา

รับรางวัล ”พฤกษนครา” ในโครงการแมกไม้มิ่งเมืองระดับเขต ประเภทร่มรื่นพรรณ พฤกษา อาคารใหญ่ ระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 จากสำนักงานเขตสายไหม

AIA Gold Award

รางวัลผลงานการบริการ จากบริษัทประกันชีวิต AIA Gold Award

Taiyou Award

รางวัล Taiyou Award จาก บริษัทโตเกียว มารีน

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.