B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างปลอดภัย สไตล์ New Normal
ฉลองเทศกาลตรุษจีนอย่างปลอดภัย สไตล์ New Normal
10 กุมภาพันธ์ 2021

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความไม่ประมาทและเน้นย้ำให้ใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้ที่มีเทศกาลตรุษจีน เทศกาลไหว้บรรพบุรุษที่ชาวไทยเชื้อสายจีนถือปฏิบัติกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งประกอบด้วย วันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว ที่จะต้องมีการพบปะกันในหมู่ญาติพี่น้องเพื่อมาไหว้บรรพบุรุษนั้น สิ่งที่ควรเน้นย้ำปฏิบัติกันใน 3 วันหลัก ๆ ของช่วงเทศกาลตรุษจีนมีดังนี้

 

  1. ในวันจ่ายหากต้องเดินทางไปซื้อของไหว้ที่ตลาด ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา พกเจลล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัว
  2. ล้างมือทันทีหลังจากซื้อของเสร็จ เนื่องจากมีการหยิบจับของในตลาดหลายอย่าง หากนำมือมาขยี้ตาหรือสัมผัสบริเวณใบหน้า อาจเป็นอันตรายนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้
  3. ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง ควรอยู่กับบ้านและให้ลูกหลานไปซื้อแทน
  4. ในวันไหว้ที่มีการแจกอั่งเปาที่ต้องสัมผัสเงิน อาจเปลี่ยนไปใช้ระบบโอนเงินออนไลน์ แทน เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสร่วมของซองอั่งเปาหรือเงินสด
  5. หากจำเป็นต้องรวมญาติรับประทานอาหารด้วยกันที่บ้าน ควรมีการเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลางตักอาหารทุกครั้ง และควรงดดื่มสุรา
  6. ลดการพูดคุยเสียงดัง ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการแพร่เชื้อในครอบครัวและบุคคลอื่นรอบข้างได้
  7. สำหรับวันเที่ยวที่ต้องเดินทางไปไหว้พระขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลนั้น ควรสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

และที่สำคัญที่ต้องเน้นย้ำคือ อย่าลืมเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากทุกครั้ง ล้างมือหลังสัมผัสสิ่งของรอบตัว และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง หรือพื้นที่แออัด

 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.