B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ลืมอะไรไปหรือเปล่า? ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ปกป้องปอดเต็มที่แล้วหรือยัง ?
ลืมอะไรไปหรือเปล่า? ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ปกป้องปอดเต็มที่แล้วหรือยัง ?
22 กรกฎาคม 2021

ลืมอะไรไปหรือเปล่า?

ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ปกป้องปอดเต็มที่แล้วหรือยัง ?

COVID-19 ไม่ได้เป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้เกิดปอดอักเสบ

 

สาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดปอดอักเสบในผู้ใหญ่ได้บ่อยได้แก่ เชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส

เชื้อชนิดนี้อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและลำคออยู่แล้ว เมื่อร่างกายอ่อนแอหรือมีการติดเชื้อไวรัส

จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้เชื้อนิวโมคอคคัสนี้แพร่กระจายไปที่ปอด ทำให้เกิดปอดอักเสบ

เราจึงพบการติดเชื้อนิวโมคอคคัสร่วมกับโควิด-19 และ ไข้หวัดใหญ่ได้

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เช่นเดียวกับวัคซีนโควิด-19 ในช่วงวิกฤต COVID-19

 

 

 

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.