B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ทำความรู้จักกับเครื่อง PCA ระงับปวดหลังผ่าตัดได้ด้วยตัวคุณ
ทำความรู้จักกับเครื่อง PCA ระงับปวดหลังผ่าตัดได้ด้วยตัวคุณ
24 มิถุนายน 2024

จากการศึกษาพบว่า วิธีการระงับปวดที่เราใช้ในปัจจุบันมีขั้นตอนมาก เริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยมีอาการปวด ต้องขอยาจากพยาบาล รอพยาบาลตรวจสอบและเตรียมยา หลังจากได้รับยาจนกระทั่งยาออกฤทธิ์ ซึ่งใช้เวลานานส่งผลให้การระงับปวดได้ผลไม่ค่อยดีนัก ความล่าช้านี้จะหมดไป เนื่องจากผู้ป่วยเป็นผู้ให้ยาแก้ปวดด้วยตนเองผ่านการใช้เครื่อง PCA ทำให้ผลใน
การระงับปวดดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจของทั้งแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยเอง

 • เครื่อง PCA คืออะไร

พี.ซี.เอ. (PCA : Patient Controlled Analgesia) เป็นเครื่องมือระงับปวดด้วยตัวท่านเอง โดยจะได้ปริมาณยาที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของวิสัญญีแพทย์ เป็นวิธีการระงับปวดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และจะได้ผลดีเต็มที่ถ้าผู้ป่วยเข้าใจ ยอมรับ และมีทัศนคติที่ดีต่อการระงับปวดด้วยวิธีนี้

 • วิธีการใช้ PCA สําหรับผู้ป่วย
 1. เมื่อผู้ป่วยเริ่มปวด หรือจะทํากิจกรรมใดๆ ที่อาจปวด ให้กดปุ่ม 1 ครั้งที่รีโมท จนได้ยินเสียงปี๊บ ไม่ให้กดปุ่มซ้ำๆ ติดต่อกัน หาก 5 นาทีผ่านไป ยังไม่หายปวดจึงให้กดอีกครั้งได้
 2. เครื่องจะจ่ายยาให้ผู้ป่วยตามที่แพทย์กําหนดตามมาตรฐานความปลอดภัย
 3. ผู้ป่วยสามารถกดขอยาจากเครื่องได้ ไม่จํากัดจำนวน จนกว่าจะรู้สึกหายปวดหรือสบายขึ้น
 • ข้อดีของ PCA
 1. ระงับปวดได้ดี โดยไม่ต้องเจ็บตัวมากขึ้น เนื่องจากจะให้ยาทางสายนํ้าเกลือที่มีอยู่แล้ว
 2. ผลระงับปวดดีกว่า แต่ใช้ยาในขนาดที่น้อยกว่า
 3. ผู้ป่วยสามารถทํากิจกรรมต่างๆ ได้เร็วขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน และกลับบ้านได้เร็วขึ้น
 • ข้อเสียของ PCA
 1. ฤทธิ์ข้างเคียงของยาที่ให้ เช่น ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน คัน ปัสสาวะไม่ออก
 2. เครื่องมือยุ่งยากซับซ้อน
 • PCA ทํางานอย่างไร

PCA ประกอบด้วยตัวเครื่อง ซึ่งวิสัญญีแพทย์เป็นผู้กําหนดการทํางาน และชนิดของยาตามความเหมาะสมของ ผู้ป่วยแต่ละราย จากตัวเครื่องจะมีสายโยงไปยังปุ่มกดขอยา เมื่อท่านรู้สึกเริ่มปวดและกดปุ่ม เครื่องจะให้ยาเข้าเส้นเลือด โดยตรง ถ้าภายใน 5 นาทียังไม่รู้สึกดีขึ้น ให้กดปุ่มขอยาได้อีก การกดปุ่มขอยาแก้ปวดจากเครื่องจะมีเสียงดัง "ปี๊บ" ซึ่งแสดงว่าเครื่องทํางานปกติ

ผู้ป่วยเท่านั้นที่จะเป็นผู้กดปุ่มขอยานี้ได้ การที่บุคคลอื่นมากดปุ่มให้ อาจส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับยามากเกินไป
จนอาจเกิดอาการข้างเคียงได้ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ง่วงนอน หรือหลับมากเกินไป

 • PCA ใช้แล้วเป็นอย่างไร

เมื่อได้รับยาจากเครื่อง PCA แล้ว ท่านควรจะรู้สึกปวดน้อยลง และสามารถให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น อาการข้างเคียงที่พบได้ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ง่วง คัน ปัสสาวะไม่ออก หากระงับปวดไม่ได้ผลดี ท่านควรแจ้งพยาบาลเพื่อรายงานวิสัญญีแพทย์

 

Note:

โรงพยาบาลบี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ พร้อมให้บริการท่านเสมอ ในขณะที่ท่านใช้เครื่อง PCA อยู่ พยาบาลจะดูแลท่านอย่างใกล้ชิด
และถ้าเครื่องมือมีความผิดปกติ เครื่องจะส่งเสียงเตือน และพยาบาลผู้ดูแลจะรายงานผู้รับผิดชอบเพื่อแก้ไขในทันที จึงขอให้ท่านมั่นใจและให้ความร่วมมือในการเป็น "ผู้บําบัดความปวดด้วยตนเอง"

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ แผนกวิสัญญีและห้องผ่าตัด โรงพยาบาลบี. แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.