B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / วัณโรค ร้ายแรง แต่รักษาได้
วัณโรค ร้ายแรง แต่รักษาได้
24 มีนาคม 2023

 

วัณโรค ร้ายแรง แต่รักษาได้ 
เชื้อวัณโรค หรือ Tuberculosis (TB) เป็นเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อทางการหายใจที่ลอยในอากาศ สูดดมเข้าไปในปอดและต่อมน้ำเหลืองขั้วปอด อาจจะมีการแพร่กระจายทางเลือด หรือระบบน้ำเหลือง และอาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆ ได้ทั่วร่างกาย ที่พบบ่อย คือ วัณโรคปอด

อาการของวัณโรค

  • ไอเรื้อรังนานกว่า 2 สัปดาห์
  • ไอมีเสมหะ หรือไอแห้งๆ หรือมีอาการไอเป็นเลือด
  • เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
  • มีไข้ เหงื่อออกมากตอนกลางคืน

อย่างไรก็ตาม วัณโรคมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้ ถ้ากินยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่ง และต้องรักษานานอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อลดโอกาสการเป็นซ้ำ และการดื้อยา ห้ามหยุดยาโดยเด็ดขาด ยกเว้นเกิดอาการข้างเคียงรุนแรง เช่น คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง มีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หรือมีผื่นขึ้นรุนแรงทั่วตัว เป็นต้น ให้รีบพบแพทย์โดยด่วน โดยการวินิจฉัยจะส่งเสมหะตรวจหาเชื้อวัณโรค ร่วมกับการเอกซเรย์ปอด

 

รู้หรือไม่ ? สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (IUATLD: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease) ได้กำหนดให้ 24 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทุกคน ทุกชาติ ได้ตระหนักว่าวัณโรคยังมีการระบาดอยู่ทั่วโลก 

 

เนื่องในวันวัณโรคโลก โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอร่วมรณรงค์ให้ผู้มีความเสี่ยง และมีอาการดังกล่าว เข้าปรึกษาแพทย์ ร่วมกับตรวจหาความผิดปกติของปอด 
ด้วยความห่วงใย จากโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารสมสราญ โทร 02 532 4444 ต่อ 1111, 1120

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.