B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศแจ้ง การเข้าสู่ระบบเพื่อทำการนัดหมาย-โอนสิทธิ์ ฉีดวัคซีน Moderna จากการจองรอบที่ 1 และ 2
ประกาศแจ้ง การเข้าสู่ระบบเพื่อทำการนัดหมาย-โอนสิทธิ์ ฉีดวัคซีน Moderna จากการจองรอบที่ 1 และ 2
05 พฤศจิกายน 2021

 

ประกาศแจ้ง การเข้าสู่ระบบเพื่อทำการนัดหมาย-โอนสิทธิ์ ฉีดวัคซีน Moderna  จากการจองรอบที่ 1 และ 2

 

สำหรับผู้ที่จองและชำระเงินวัคซีน รอบ 2  ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 – 31 มกราคม 2565  ทางโรงพยาบาลฯ ได้ส่ง SMS แจ้งรหัสแล้ว ท่านที่จองหลังจากวันดังกล่าว จะได้รับรหัสภายใน 7 วัน หลังจากที่โรงพยาบาลฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลการจองสำเร็จ


สามารถเข้าระบบนัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีน Moderna  

ให้บริการฉีด

 • กุมภาพันธ์ 2565      วันที่ 26
 • มีนาคม 2565          วันที่ 12, 19, 26
 • เมษายน 2565         วันที่ 9, 23, 30
 • พฤษภาคม 2565     วันที่ 7, 21, 28
 • มิถุนายน 2565        วันที่ 11, 18, 25
 • กรกฎาคม 2565      วันที่ 9, 16, 23
 • สิงหาคม 2565        วันที่ 6, 20, 27

โปรดนำรหัสที่ท่านได้รับทาง SMS เข้าระบบนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนถึงกำหนดฉีด  

กรณีไม่ทำนัดผ่านระบบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน

กรุณาตรวจสอบวันเวลา ก่อนยืนยันการนัดหมายในระบบ เมื่อทำนัดหมายผ่านระบบแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้

สถานที่ฉีด

เดือนมิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ฉีดที่ อาคารปานปิติ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ผู้จองวัคซีน รอบ 1 และ รอบ 2 สามารถทำนัดหมายได้ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เท่านั้น

 • เข้าระบบลงทะเบียนการฉีดวัคซีน คลิก https://bit.ly/3tSlHWt
 • Download หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ฉีดวัคซีน Moderna คลิก https://bit.ly/3q5fwyr
 • ข้อแนะนำการรับวัคซีน Moderna https://www.bcaremedicalcenter.com/Articles-detail/94

 

เอกสารที่จะต้องเตรียมในวันมารับบริการ

1. ใบ Order Confirmation หรือ เลขที่ Order Confirmation

2. บัตรประชาชน

3. แสดง QR Code การนัดหมาย

กรณีท่านประสงค์โอนสิทธิ์ มีเงื่อนไขและรายละเอียดการโอนสิทธิ์ ดังนี้

เอกสารที่จะต้องเตรียม

1. ใบ Order Confirmation หรือ เลขที่ Order Confirmation

2. หนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ฉีดวัคซีน Moderna (ตามแบบฟอร์มของ รพ.)

3. บัตรประชาชน (ผู้รับโอนสิทธิ์)

4. แสดง QR Code การนัดหมาย

 

Download แบบฟอร์มหนังสือรับรองการโอนสิทธิ์ฉีดวัคซีน Moderna คลิก https://bit.ly/3q5fwyr

 

สำคัญ >> โปรดอ่าน

 •  หากทางโรงพยาบาล ได้รับวัคซีนมาแล้ว ท่านไม่สามารถมาฉีดได้ไม่ว่าจะด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน แต่ท่านสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ โดยยื่นเอกสารตามที่ระบุ
 • กรณีโรงพยาบาล แจ้งให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนแล้ว (ผ่านทาง SMS และ ช่องทางออนไลน์) กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • ทางโรงพยาบาล ไม่สามารถเก็บวัคซีนให้เป็นรายเข็ม หรือ รายบุคคลได้ เพื่อการบริหารจัดการวัคซีนที่เปิดใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ รักษาสิทธิ์ผู้จองวัคซีนทุกท่านเมื่อเข้าทำนัดหมายในระบบแล้ว กรุณามารับวัคซีนตรงตามที่นัดหมาย
 • กรณีไม่มารับวัคซีนตามวันนัดหมาย ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ผู้จองวัคซีน รอบ 1 และ รอบ 2 สามารถทำนัดหมายได้ถึงเดือนสิงหาคม 2565 เท่านั้น

 

คำถามเกี่ยวกับการได้รับ SMS

 •  สำหรับใบ Order Confirmation ที่จองไว้เป็น “แพ็กเกจ 2 เข็ม” ท่านจะได้รับ SMS จำนวน 2 ครั้ง ต่อใบ Order Confirmation โดยแยกเป็น 2 รหัส เพื่อเข้าสู่ระบบการนัดหมาย
 •  กรณีประสงค์แยกฉีดหรือแบ่งให้ผู้อื่นฉีด ท่านสามารถเข้าทำการจอง แยกเข็ม แยกบุคคล แยกรหัสได้
 • สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนใด ๆ มาก่อน  ทางโรงพยาบาล จะออกใบนัดให้ตามขั้นตอน ระยะห่าง 1 เดือน (ไม่ต้องทำนัดมาในระบบ) สำหรับผู้ที่รับเป็นเข็มกระตุ้น (Booster) ให้นำรหัสเข็ม 2 เข้ามาทำนัดหมายในระบบอีกครั้งเมื่อครบระยะห่างระหว่างเข็ม ตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.