B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / งานปัจฉิมนักศึกษา​ผู้ช่วยพยาบาล​
งานปัจฉิมนักศึกษา​ผู้ช่วยพยาบาล​
19 เมษายน 2023

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซา จัดงานปัจฉิมนิเทศ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "การทำงานอย่างไรให้มีความสุขและประสบความสำเร็จ" โดย อาจารย์วิภา เพ็งเสงี่ยม คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซ็นต์เทเรซา และปัจฉิมโอวาทโดย ดร.นพ. พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.