B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมวันสืบสานวัฒนธรรมองค์กร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมวันสืบสานวัฒนธรรมองค์กร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
11 เมษายน 2024

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมวันสืบสานวัฒนธรรมองค์กร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567

 

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่น จากผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาล

รพ.บี.แคร์ฯ ขออวยพรให้ผู้รับบริการทุกท่านมีแต่ความสุข ปราศจากโรคภัย และใช้ช่วงเวลาวันหยุดนี้กับครอบครัวอย่างมีความสุข


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.