B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ให้กับบุคลากร
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ให้กับบุคลากร
21 ธันวาคม 2022

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ให้กับบุคลากร

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ

ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2565


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.