B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
20 ตุลาคม 2019

เรืออากาศเอก ดร.นพ.พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานโรงพยาบาลฯ ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถ และประพฤติดี ใน “พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2562” โดยมีผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ ร่วมมอบทุนและร่วมแสดงความยินดี โดยทุนการศึกษาดังกล่าว ได้มอบให้แก่บุตรและธิดาของพนักงานโรงพยาบาลฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับครอบครัวและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในวัยเรียน ได้มีกำลังใจ มีความพากเพียร และ ตั้งใจศึกษาหาความรู้ต่อไป

 

โดยในพิธีดังกล่าวได้มีการแสดงความสามารถพิเศษของเด็ก ๆ พร้อมนิทรรศการของเล่นหายากในยุค 90 ให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานได้ย้อนรำลึกและเป็นการแนะนำของเล่นในอดีตให้เด็ก ๆ ในยุคปัจจุบันได้เรียนรู้ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารปานปิติ ชั้น 2 โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.