B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / ฉีดแล้วนะวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.บี.แคร์ฯ
ฉีดแล้วนะวัคซีนโควิด-19 ที่ รพ.บี.แคร์ฯ
18 มิถุนายน 2021

ภาพบรรยากาศการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ผ่านระบบหมอพร้อม ที่โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอบพระคุณผู้รับบริการทุกท่านที่ไว้วางใจให้ รพ. บี.แคร์ฯ ดูแลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะ

รพ.บี.แคร์ฯ มีความยินดีที่ได้ดูแลทุกท่าน และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกเพื่อให้ท่านได้รับวัคซีนค่ะ


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.