B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / “โครงการชุมชนร่วมใจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
“โครงการชุมชนร่วมใจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย”
09 พฤษภาคม 2022

รพ.บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดทำ “โครงการชุมชนร่วมใจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมีการให้ความรู้และข้อแนะนำในการดูแลป้องกันตนให้ห่างไกลโรค รวมถึงแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ชุมชนรอบข้างโรงพยาบาล  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

 


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.