B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา หัวข้อ “ศิลปะแห่งความสุข ว่าด้วยหลักปัญญา เมตตา และการตื่นรู้”
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา หัวข้อ “ศิลปะแห่งความสุข ว่าด้วยหลักปัญญา เมตตา และการตื่นรู้”
28 มกราคม 2020

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมธรรมศึกษา หัวข้อ “ศิลปะแห่งความสุข ว่าด้วยหลักปัญญา เมตตา และการตื่นรู้” บรรยายโดย อาจารย์พศิน อินทรวงค์ โดยมี เรืออากาศเอก ดร.นพ พิทักษ์ ฐานบัญชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้รับบริการ และ ผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 อาคารปานปิติ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.