B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศแจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
ประกาศแจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 
01 กันยายน 2021

ประกาศแจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

กรุณาติดต่อเบอร์ 02 532 4444 เท่านั้น​ 
 
ทั้งนี้ขอยกเลิกการใช้งานเบอร์อื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564

 


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.