B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี การผ่าตัดทางนรีเวชโดยการส่องกล้องด้วย เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บริการรับฝากครรภ์และการคลอดบุตร ตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตลอดจนรักษาภาวะมีบุตรยาก

ภายในศูนย์สุขภาพสตรี มีคลินิกร่วมด้วยทั้งหมด 9 คลินิก

1. คลินิกวัยรุ่นสตรี
2. คลินิกมะเร็งสตรี
3. คลินิกวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา
4. คลินิกผ่านกล้องทางนรีเวช
5. คลินิกนรีเวช
6. คลินิกวัยทอง
7. คลินิกวางแผนครอบครัว
8. คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก
9. คลินิกฝากครรภ์และคลอดบุตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคารปานปิติ
โทร 02 532 4444 ต่อ 2103, 2104

คลินิกวัยรุ่นสตรี

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา
- ประจำเดือนผิดปกติ  มาเร็ว มาช้า ไม่สม่ำเสมอ
- รับวัคซีนป้องกัน เอชพีวี
- กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน Premenstrual Syndrome


คลินิกมะเร็งสตรี

ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย และรักษามะเร็งในสตรี
- มะเร็งมดลูก
- มะเร็งรังไข่
- มะเร็งปากมดลูก
- ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
- การตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกเพื่อตรวจมะเร็ง
- การรักษาด้วยการจี้เย็น


คลินิกวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา

บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา
- ตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม
- ตรวจความผิดปกติของทารกระหว่างอยู่ในครรภ์
- การเจาะเลือดมารดาเพื่อตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ซินโดรมในทารก
- การตรวจอัลตราซาวด์ 2 มิติ และ 4มิติ
- เจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซม


คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

ให้บริการตรวจวินิจฉัย และผ่าตัดรักษาโรคทางนรีเวช ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย หรือ ผ่าตัดผ่านกล้อง
- อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง
- เยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ Endometriosis
- ถุงน้ำช็อคโกแล็ต Chocolate cyst
- เนื้องอกมดลูก หรือเนื้องอกรังไข่
- การรักษาโรคที่มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่ที่ตันออกและต่อใหม่
- การตรวจดูอวัยวะในช่องเชิงกรานผ่านกล้อง (Diagnostic Laparoscope)
- การผ่าตัดทำหมันสตรีผ่านกล้อง (Laparoscopic Tubal resection)
- ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้องวิดีทัศน์ (Laparoscopic Salpingectomy)
- ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Ovarian Cystectomy)
- ผ่าตัดเนื้องอกมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic Myomectomy)
- ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องวิดีทัศน์ (Laparoscopic Hysterectomy)
- ผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดโดยใช้กล้องช่วย (Laparoscopic Assisted Vaginal Hysterectomy)


คลินิกนรีเวช

- ตรวจรักษาโรคทางนรีเวช ได้แก่ อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง เนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ถุงน้ำรังไข่ ช็อคโกแล็ตซีสต์ เนื้องอกรังไข่ มะเร็งรังไข่
- การผ่าตัดโรคทางนรีเวช และเนื้องอกอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ทั้งวิธีผ่าตัดทางหน้าท้อง และผ่าตัดผ่านกล้อง
- ให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัวและการคุมกำเนิด การรับประทานยาคุมกำเนิด ฉีดยาคุมกำเนิด การใส่ห่วงคุมกำเนิด ฝังเข็มคุมกำเนิด การทำหมัน
- ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ตรวจมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี pap smear , thin prep pap test
- ตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี
- การตรวจและผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
- ให้คำปรึกษาการป้องกันโรคมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีอย่างถูกต้องเป็นรายบุคคล การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับสตรี
- ให้คำปรึกษาและให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (เหมาะสำหรับช่วงอายุ 9-26 ปี)


คลินิกวัยทอง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ให้คำปรึกษา อาการวัยทอง
1. วินิจฉัย รักษาอาการวัยทอง
วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนในผู้หญิง จะอยู่ในช่วงอายุประมาณ 45-55 ปี โดยเฉลี่ยอายุ 50 ปี เมื่อถึงวัยนี้ รังไข่จะหยุดทำงาน และไม่มีการตกไข่อีกต่อไป ทำให้ไม่มีประจำเดือนและไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงจากรังไข่อีก ทำให้เกิดอาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ ซึ่งผู้หญิงแต่ละคนจะมีอาการมากน้อยแตกต่างกันไป
2. อาการของวัยทอง
- ไม่มีประจำเดือน หรือประจำเดือนมาน้อยวันและไม่สม่ำเสมอ ร้อนวูบวาบตามร่างกายโดยเฉพาะส่วนบนของร่างกาย เหนื่อยง่าย ใจสั่นมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนหนาวสั่นโดยไม่มีสาเหตุ มีปัญหาเรื่องการนอน นอนหลับยากหรือนอนไม่หลับ กระดูกจะบางและเปราะง่าย กระดูกจะหักเมื่อล้มหรือกระแทก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือปวดตามข้อและกระดูก ช่องคลอดแห้ง น้ำหล่อลื่นน้อยลง เจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์
- ปัสสาวะบ่อย กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ ผิวหนังจะบางลง แห้งและเกิดเป็นแผลได้ง่าย มีอาการคันตามผิวหนัง และผิวหนังเกิดผื่นแพ้ง่าย เส้นผมจะหยาบแห้งและบางลง หลุดร่วงได้ง่าย ไม่ดกดำเป็นเงางาม
- มีอาการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์เร็ว เครียดง่าย หงุดหงิดโดยไม่มีสาเหตุ โกรธง่าย ใจน้อย ควบคุมอารมณ์ได้ยาก บางคนหลงลืมง่าย เวียนศีรษะ ซึมเศร้า


คลินิกวางแผนครอบครัว

ให้คำแนะนำและบริการวางแผนครอบครัว ได้แก่
- ยาเม็ดคุมกำเนิด
- ยาฉีดคุมกำเนิด
- ยาฝังคุมกำเนิด


คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ประเมิน และรักษาภาวะมีบุตรยาก ดังนี้
- ให้คำแนะนำปรึกษา สำหรับคู่สมรสที่วางแผนมีบุตร
- ตรวจวินิจฉัย ประเมินสาเหตุของการมีบุตรยาก
- สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายหญิง
- สาเหตุการมีบุตรยากจากฝ่ายชาย
- การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ
- การตรวจระดับฮอร์โมนและพันธุกรรม
- การอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่
- การส่องกล้องตรวจช่องท้อง
- การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
- การเอกซเรย์ฉีดสีท่อนำไข่และโพรงมดลูก
- การใช้ยาเพื่อกระตุ้นการทำงานของรังไข่ (ovarian stimulation)
- การผสมเทียมโดยการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกโดยตรง (IUI)แพทย์จะเลือกอสุจิที่แข็งแรงที่สุดและฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกในขณะที่ฝ่ายหญิงมีการตกไข่ เพื่อให้เชื้ออสุจิอยู่ใกล้กับไข่มากที่สุด


คลินิกฝากครรภ์และคลอดบุตร

ให้บริการปรึกษาก่อนตั้งครรภ์ ตรวจร่างกายคู่สามี ภรรยาก่อนวางแผนการมีบุตร ตรวจการตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค ภาวะแทรกซ้อน ความเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์และคลอด ตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์มารดา อัลตราซาวด์ระหว่างตั้งครรภ์ อัลตราซาวด์ 4 มิติ การวางแผนการคลอด การเตรียมตัวก่อนคลอด การดูแลระหว่างคลอดและหลังคลอด โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ตรวจติดตามหลังคลอดบุตร


หน้าแรก
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.