B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / CHECKLIST สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรต้องดูแลตัวเองในช่วง COVID-19
CHECKLIST สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรต้องดูแลตัวเองในช่วง COVID-19
20 สิงหาคม 2021

 • หลีกเลี่ยงไม่อยู่ในพื้นที่แออัด

และเว้นระยะห่าง 2 เมตร

 • ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์

(ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป)

 • ใส่หน้ากากอนามัยสม่ำเสมอ

หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าตนเอง

 • ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ ไอ จาม
 • ห้ามใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 • รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

เน้นอาหารสุก สะอาด

 • รับประทานวิตามินตามคำแนะนำของแพทย์
 • นอนพักผ่อนให้ครบ 8 - 10 ชม. / วัน
 • ฟังเพลงหรือดูรายการบันเทิง

ที่ทำให้ผ่อนคลาย ไม่เครียด

 • หากแม่ท้องยังทำงาน

แนะนำให้ Work From Home

 • หลีกเลี่ยงการใช้รถสาธารณะ

เน้นใช้รถส่วนตัว

* หากมีอาการบ่งชี้ว่าอาจเป็นโควิด-19 ให้รีบพบแพทย์ทันที

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.