B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ไขข้อข้องใจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2, 4 และ 9 สายพันธุ์
ไขข้อข้องใจ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2, 4 และ 9 สายพันธุ์
24 มีนาคม 2023

เชื้อไวรัส HPV คืออะไร

Human Papilloma Virus (HPV) เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ที่สามารถก่อให้เกิดโรคได้ในหลายส่วนของร่างกาย ไวรัสชนิดนี้มีมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยจัดแบ่งออกเป็น สายพันธุ์ความเสี่ยงสูงและสายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำ

 • สายพันธุ์ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สายพันธุ์ 16,18, 31, 33, 35, 45, 52, 58
 • สายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำ ที่ทำให้เกิดหูดหงอนไก่ ได้แก่ สายพันธุ์ 6,11

ไวรัสชนิดนี้สามารถก่อโรคได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งอวัยวะเพศชาย, มะเร็งทวารหนัก, มะเร็งช่องปากและลำคอ เมื่อติดเชื้อไวรัส HPV เชื้อจะสามารถซ่อนตัวอยู่ได้นานนับ 10 ปี ซึ่งไม่แสดงอาการใดๆ และเชื้ออาจแพร่สู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว โดยส่วนใหญ่จะแสดงอาการต่างๆ เมื่อเป็นระยะลุกลามแล้ว อีกทั้งยังพบว่า เมื่ออายุเพิ่มขึ้น ร่างกายจะกำจัดเชื้อได้น้อยลง ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ HPV อย่างถาวร และจะยิ่งเพิ่มโอกาสพัฒนาเป็นโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น

 

การป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV

เชื้อไวรัส HPV  สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HPV 3 ชนิด ได้แก่

วัคซีน HPV ชนิด 2 สายพันธุ์ (ชื่อทางการค้า CERVARIX)

 • ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สายพันธุ์ 16,18

วัคซีน HPV ชนิด 4 สายพันธุ์ (ชื่อทางการค้า GARDASIL)

 • ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สายพันธุ์ 16,18
 • ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สายพันธุ์  6, 11 (หูดหงอนไก่)

วัคซีน HPV ชนิดใหม่ 9  สายพันธุ์ (ชื่อทางการค้า GARDASIL 9)

 • ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ความเสี่ยงสูงที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สายพันธุ์ 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (เพิ่ม 5 สายพันธุ์)
 • ป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ความเสี่ยงต่ำที่ก่อให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ สายพันธุ์  6, 11 (หูดหงอนไก่)

ทำไมต้องฉีดวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ?

การที่วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ สามารถครอบคลุมสายพันธุ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อาจเคยได้รับเชื้อ HPV บางสายพันธุ์มาแล้ว  อีกทั้งยังสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อจากสายพันธุ์อื่นๆ ได้อีกด้วย 

การฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในผู้หญิง และผู้ชาย อายุ  9-45 ปี จะช่วยป้องกันโรคได้ ดังนี้

 • ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งช่องคลอด, มะเร็งทวารหนัก และมะเร็งช่องปากและลำคอ ซึ่งเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58
 • ป้องกันการเกิดรอยโรคก่อนเป็นมะเร็ง (Precancerous lesion) ของโรคมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปากช่องคลอด, มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งทวารหนัก ซึ่งเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58
 • ป้องกันโรคหูดหงอนไก่ และเชื้อ HPV สายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรค ได้แก่ 6 และ 11

จากการศึกษาสาเหตุของการเกิดโรค และมะเร็งจากเชื้อไวรัส HPV ต่างๆ ทั่วโลก พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์  สามารถครอบคลุมสาเหตุของการเกิดโรค และมะเร็งปากมดลูก (Coverage Cervical Cancer ) ได้ถึง 90%  ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดรอยโรคก่อนเกิดมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งปากช่องคลอด และมะเร็งผนังช่องคลอด ที่เกิดจากเชื้อ HPV 31, 33, 45, 52, 58 ได้ถึง 97% ในกรณีที่ไม่เคยได้รับเชื้อไวรัส HPV มาก่อน

 

คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์

 • เด็กวัยรุ่น ผู้หญิงและผู้ชายอายุ 9-14 ปี

ฉีด 2 เข็ม >> ฉีดเข็มแรก และฉีดเข็มที่ 2 (ห่างจากเข็มแรก 6-12  เดือน) โดยช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่ได้รับประโยชน์สูงสุดของการฉีดวัคซีน HPV อีกทั้งการฉีดวัคซีนก่อนอายุ 15 ปี จะฉีดเพียง 2 เข็มเท่านั้น ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

 • ผู้ชายอายุ 16-26 ปี และผู้หญิงอายุ 16-45 ปี

ฉีด 3 เข็ม >> แนะนำให้ฉีดเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 1 เดือน ฉีดเข็มที่ 3 ห่างจากเข็มที่ 2 อย่างน้อย 3 เดือน และห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 5 เดือน  ทั้งนี้ ควรได้รับวัคซีนให้ครบ 3 เข็มภายในระยะเวลา 1 ปี

 

เมื่อทำความเข้าใจแล้วจะทราบว่าวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ มีครอบคลุมมากกว่า ปลอดภัยมากกว่า และป้องกันได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย โดยวัคซีนจะป้องกันการติดเชื้อ HPV ที่ก่อให้เกิดโรคได้

 

ดูรายละเอียดแพ็กเกจ คลิก แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับเด็ก (อายุ 9 - 15 ปี)

ดูรายละเอียดแพ็กเกจ คลิก แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป)

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.