B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำเป็นแค่ไหน
ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำเป็นแค่ไหน
22 กรกฎาคม 2020

มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร?

มะเร็งเต้านมเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม หากก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ อาจจะมีการแพร่กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หลอดเลือด หรือ อวัยวะส่วนอื่น ๆ ได้แก่ กระดูก  ปอด ตับ และสมอง ดังนั้น การตรวจค้นพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรกในขณะที่ก้อนยังมีขนาดเล็ก และยังไม่แพร่กระจายไปตามส่วนต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเพิ่มโอกาสการรักษาโรคให้หายขาดได้มากขึ้น

                   

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งเต้านม

มีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อย เคยได้รับการฉายแสงที่ทรวงอก ทานยาคุมกำเนิด และรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนเป็นระยะเวลานาน  ภาวะอ้วน และการสูบบุหรี่ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมได้

 

ใครควรรับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านม

  • ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
  • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสายตรงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมก่อนวัยหมดประจำเดือน
  • ผู้ที่มีอาการผิดปกติของเต้านม เช่น คลำได้ก้อนที่เต้านมหรือใต้รักแร้ มีการเปลี่ยนแปลงของหัวนม เช่น มีของเหลวหรือเลือดออกจากหัวนม หัวนมผิดตำแหน่ง เช่น ยุบลงไปหรือถูกดึงรั้งไปทางอื่น หรือผื่นรอบหัวนม เจ็บเต้านม เป็นต้น
  • ผู้ที่มีผลการตรวจทางพันธุกรรมที่ผิดปกติ ได้แก่ ยีน BRCA-1 และ BRCA-2
  • ผู้ป่วยที่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหรือเนื้องอกเต้านมและกำลังติดตามผลการรักษา

 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบดิจิทัลแมมโมแกรม

การตรวจดิจิทัลแมมโมแกรมเป็นเทคโนโลยีการตรวจทางรังสีชนิดพิเศษ คล้ายกับการตรวจเอกซเรย์ แต่ใช้ปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป 30 – 60% โดยมีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เนื่องจากภาพที่ได้จากการตรวจแบบดิจิทัลแมมโมแกรมจะมีความละเอียดสูง สามารถเห็นจุดหินปูนหรือเนื้อเยื่อที่ผิดปกติขนาดเล็กได้ ทำให้สามารถระบุตำแหน่งและค้นหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น  

 

การตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งเต้านม

การตรวจอัลตราซาวนด์มะเร็งเต้านม เป็นการตรวจโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปในเนื้อเต้านม ซึ่งสามารถบอกความแตกต่างขององค์ประกอบเนื้อเยื่อได้ว่าเป็นเนื้อเยื่อเต้านมปกติ เป็นถุงน้ำ หรือเป็นก้อนเนื้อ หากพบว่าเป็นก้อนเนื้อ การอัลตราซาวนด์สามารถบอกได้ว่าก้อนเนื้อนั้นมีความเสี่ยงหรือความน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ และช่วยเพิ่มความสามารถในการตรวจพบความผิดปกติของเต้านมในผู้ป่วยที่มีเนื้อเต้านมหนาแน่นได้ แต่อย่างไรก็ตามการอัลตราซาวนด์จะไม่สามารถตรวจพบหินปูนได้  

 

ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์เต้านมควบคู่กัน จะช่วยเพิ่มความชัดเจนถูกต้องในการค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก เพื่อนำไปสู่การวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจมะเร็งเต้านม

  • รับประทานอาหารและดื่มน้ำได้ตามปกติ
  • ไม่ควรทาโลชั่น แป้งฝุ่น รวมถึงสเปร์ยต่าง ๆ ที่บริเวณเต้านมและรักแร้
  • หากเคยตรวจแมมโมแกรมหรือดิจิทัลแมมโมแกรม ควรนำภาพและผลตรวจเดิมมาเปรียบเทียบเพื่อดูความแตกต่าง
  • หากมีอาการผิดปกติของเต้านม ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก freepik

 

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.