B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ล้างมืออย่างถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ล้างมืออย่างถูกวิธี ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
21 กรกฎาคม 2020

     เพราะว่ามือเป็นอวัยวะแรก ๆ ที่จะหยิบจับอาหารเข้าปาก ขยี้ตา สัมผัสแผล และ อื่น ๆ ดังนั้น หากมีมือที่สะอาดปราศจากเชื้อโรคอยู่เสมอ จะช่วยป้องกันโรคติดต่อได้หลายชนิด  และหากล้างมืออย่างถูกวิธีจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี 

     ปัจจุบันการล้างมือนับเป็นหนึ่งในมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มี่ประสิทธิภาพ ทำได้ง่าย ประหยัด และ มีความสำคัญมาก เนื่องจากพบว่ามีโรคต่าง ๆ มากมายที่แพร่กระจายได้จากการไม่ล้างมือ เช่น

 • โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค สามารถติดต่อได้ผ่านการหายใจเอาเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ ละอองน้ำลายที่มาจากการไอ จาม น้ำมูก เสมหะ รวมถึงการสัมผัสสิ่งของที่มีละอองเหล่านี้อยู่ด้วย
 • โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาต์ตกโรค โรคพยาธิ ชนิดต่างๆ ซึ่งติดต่อได้จากการที่มือปนเปื้อนเชื้อเหล่านี้ แล้วหยิบจับอาหารรับประทานเข้าไป
 • โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เหา โรคเริม ฯลฯ ติดต่อได้โดยการที่มือสัมผัสกับแผล หรือสารคัดหลั่ง แล้วสัมผัสกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอีกที
 • โรคที่ติดต่อได้หลายทาง เช่น โรคอีสุกอีใส อาจติดต่อได้จากการหายใจ และการสัมผัส
 •  

เวลาใดบ้างที่เราควรต้องล้างมือ

 1. ก่อน ขณะ และหลังการเตรียมอาหาร
 2. ก่อนรับประทานอาหาร
 3. ก่อน และหลังดูแลผู้ป่วย
 4. ก่อน และหลังการทำแผล
 5. ภายหลังจากเข้าห้องน้ำ
 6. ภายหลังการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ
 7. ภายหลังการไอ จาม สั่งน้ำมูก
 8. ภายหลังการสัมผัสสัตว์ การให้อาหารสัตว์ และการเก็บมูลสัตว์
 9. ภายหลังการสัมผัสขยะ

 

6 ขั้นตอน วิธีการล้างมือให้สะอาด

 • ขั้นตอนที่ 1      ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า 5 ครั้ง โดยเน้นซอกนิ้วมือ
 • ขั้นตอนที่ 2        ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังข้างละ 5 ครั้ง โดยเน้นซอกนิ้วมือ
 • ขั้นตอนที่ 3        ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลังข้างละ 5 ครั้ง
 • ขั้นตอนที่ 4        ฟอกนิ้วหัวแม่มือ ข้างละ 5 ครั้ง
 • ขั้นตอนที่ 5        ฟอกปลายนิ้วมือ เล็บ โดยหมุนวนไปบนฝ่ามือ ข้างละ 5 ครั้ง
 • ขั้นตอนที่ 6        ฟอกรอบข้อมือโดยรอบข้างละ 5 ครั้

 

 

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.