B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ป้องกันหวัด จัดการด้วย 2ร 2ล : Acute Rhinopharyngitis Common cold
ป้องกันหวัด จัดการด้วย 2ร 2ล : Acute Rhinopharyngitis Common cold
28 มิถุนายน 2020

ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้  ทำให้เรามีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจได้ง่าย เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และ โรคปอดบวม  โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคดังกล่าวได้ง่ายกว่า  และหากไม่มีการป้องกัน ก็จะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่คนในครอบครัวได้ 
 
สำหรับผู้ที่เป็นโรคไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่  จะมีอาการไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล ไอจาม มึนศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ปวดกระดูก และอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ร่วมด้วย  หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจจะมีอาการแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น โรคปอดบวม ซึ่งจะมีอาการหอบเหนื่อย ไข้ ไอ และมีเสมหะมาก ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อาจเกิดหนองในเยื่อหุ้มปอด และหากมีการติดเชื้อรุนแรง หรือมีการติดเชื้อในกระแสเลือด ผู้ป่วยจะมีความดันโลหิตต่ำ และอาจทำให้เสียชีวิตได้

เราควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยใช้หลักสุขบัญญัติ 2 ร 2 ล คือ

  1. รักษาความสะอาดร่างกายและของใช้ ไม่สวมเสื้อผ้าที่เปียกชื้น และไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า

  2. รับประทาน อาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและสะอาด ถ้าเป็นอาหารประเภทแกงถุง ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

  3. เลี่ยงการสัมผัส คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัด ผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่ผู้อื่น

  4. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ

 
ทั้งนี้ ถ้ามีอาการป่วยจากการเป็นไข้หวัดควรนอนพักมากๆ และดื่มน้ำสะอาดบ่อยๆ หากมีอาการไอมากขึ้น แน่นหน้าอก มีไข้นานเกิน 2 วัน ควรรีบพบแพทย์ 
 
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.