B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บทความสุขภาพ / ตรวจสุขภาพประจำปี ดีอย่างไร??
ตรวจสุขภาพประจำปี ดีอย่างไร??
28 มิถุนายน 2020

พูดถึงการตรวจสุขภาพ บางท่านคิดว่า ไม่ใช่เรื่องจำเป็น ทำไมต้องตรวจ  ทุกวันนี้สุขภาพก็ดูแข็งแรงดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไร  คิดว่าตนเองมีสุขภาพดีอยู่แล้ว  หรือ คิดว่าอายุยังน้อย ไม่จำเป็นต้องตรวจก็ได้  เป็นเรื่องของคนสูงอายุ หรือ คนที่เจ็บป่วยบ่อย ๆ   แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน  การเลือกรับประทานอาหาร   ความเครียด ขาดการพักผ่อนและไม่มีเวลาออกกำลังกาย  เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ  และมีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคที่รุนแรงในอนาคตได้

การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจเพื่อดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย เพื่อค้นหาความผิดปกติ ก่อนที่จะลุกลามเรื้อรังจนแสดงอาการและส่งสัญญาณเตือนให้ต้องดูแลรักษา  การตรวจสุขภาพจึงเป็นทางเลือกสำคัญ ในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่างๆ และทำให้เราทราบถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพนั้นๆ รวมถึงการตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้น ก็ยังสามารถรักษาได้ทันเวลา ก่อนที่จะนำไปสู่ความสูญเสีย ทั้งด้านสุขอนามัย และ ทางด้านเศรษฐกิจ  

โดยปกติ หากไม่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย เราทุกคนควรได้รับ การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง โดยรายละเอียดของการตรวจจะแตกต่างกันไป ในแต่ละช่วงอายุ และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ โดยพิจารณาจากประวัติของการใช้ชีวิตประจำวัน ประวัติการเจ็บป่วยที่ผ่านมา ประวัติบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะโรคที่มีความชัดเจน ในเรื่องของการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ที่อาจจะเป็นปัจจัยการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น การความเครียด การสูบบุหรี่ เป็นต้น

การตรวจร่างกายเบื้องต้น จะทำการตรวจวัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกาย โดยแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรม ตรวจหาดรรชนีมวลกาย ตรวจความผิดปกติของเม็ดเลือด วัดระดับน้ำตาลและไขมันคอเรสเตอรอล เพื่อดูความเสี่ยงสาเหตุของโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์และอัมพาตในอนาคต ตรวจการทำงานของตับไต ตรวจวัดมวลกระดูก และตรวจกรดยูริคจากเลือด เพื่อตรวจหาโรคไขข้ออักเสบ ตรวจเอกซเรย์ปอด เป็นต้น

ทั้งนี้ยังสามารถตรวจร่างกายในเฉพาะส่วนหรือเฉพาะโรคได้ อาทิ ตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งในเพศชายและเพศหญิง ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากจากการเจาะเลือด ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งในตับและลำไส้  หรือ สำหรับสุภาพสตรี  จะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีการตรวจภายใน Thinprep และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยใช้เครื่องเอกซเรย์มะเร็งเต้านม Digital Mammogram นอกจากนี้ ในผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง ควรตรวจภาวะความเสี่ยงของโรคหัวใจ เพื่อดูสมรรถภาพของสุขภาพหัวใจให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ ซึ่งเป็นโรคในอันดับต้นๆ ที่คนไทยเป็นกัน

ทราบอย่างนี้แล้ว ก็หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก เพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคกันนะคะ

บทความสุขภาพ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.