02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บัตรเครดิต
dtac reward
01 กรกฎาคม 2020
สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกลูกค้าดีแทค   ดังนี้
กรณีผู้ป่วยใน รับส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 10% (ยกเว้นห้อง ICU) และค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
กรณีผู้ป่วยนอก รับส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ  ราคา 1,200 บาท (จากราคาปกติ 2,015 บาท)
โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ราคา 2,000 บาท (จากราคาปกติ 2,900 บาท)
โปรแกรมฟอกสีฟันราคา 6,500 บาท (จากราคาปกติ 8,500 บาท)
ระยะเวลา 1 มิถุนายน  ถึง 31 ธันวาคม 2563
ชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต เท่านั้น
ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด , โปรแกรมเหมาจ่าย หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.