B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
01 มีนาคม 2021 - 31 ธันวาคม 2021

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC มีดังนี้

1. รับส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน IPD (ยกเว้นค่าห้อง ICU) *กรณีส่วนลดค่าห้อง เมื่อใช้ร่วมกับบริษัทประกัน สามารถใช้ได้หลังจาก Fax claim เท่านั้น

2. รับส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษและวัคซีน)

3. รับส่วนลด 50% โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา 1,250 บาท (ลดจากปกติ 2,500 บาท)

4. โปรแกรมฟอกสีฟัน ราคา 5,900 บาท (ลดจากปกติ 8,800 บาท)

5. โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ราคา 2,000 บาท (ลดจากปกติ 2,800 บาท)

6. โปรแกรมลดปวดออฟฟิศซินโดรม เหมาจ่าย 3 ครั้ง ราคา 1,790 บาท (ลดจากปกติ 2,940 บาท)

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ มีดังนี้

- ราคาโปรแกรมในข้อ 3 - 6 รวมค่าแพทย์และค่าบริการ

- ลูกค้าต้องชำระค่าบริการ ผ่านบัตรเครดิต KTC เท่านั้น

- สิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ

- ขอสงวนสิทธิ์ซื้อโปรแกรมแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอรับเงินคืน

- โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- เริ่มใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.