02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บัตรเครดิต
CITIBANK
01 มกราคม 2020 - 31 ธันวาคม 2020

สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงค์  ดังนี้

  1. กรณีผู้ป่วยใน รับส่วนลดค่าห้องพักผู้ป่วยใน 10% (ยกเว้นห้อง ICU) และค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
  2. กรณีผู้ป่วยนอก รับส่วนลดค่ายา 10% (ยกเว้นยารายการพิเศษ)
  3. โปรแกรมตรวจสุขภาพราคาพิเศษ  ราคา 1,200 บาท (จากราคาปกติ 2,015 บาท)
  4. โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ราคา 2,000 บาท (จากราคาปกติ 2,900 บาท)
  5. โปรแกรมฟอกสีฟันราคา 6,500 บาท (จากราคาปกติ 8,500 บาท)
  6. ระยะเวลา 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563
  7. ชำระค่าบริการด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิต เท่านั้น
  8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด , โปรแกรมเหมาจ่าย หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.