02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
01 กรกฎาคม 2020

สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก บัตรเครดิต KTC ดังนี้

  1. ชำระค่าบริการ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563  ในอัตราปกติ ด้วยบัตรเครดิต KTC ยอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป เท่านั้น รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท  จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน
  2. ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  3. ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการอื่นๆ
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด , โปรแกรมเหมาจ่าย หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

วิธีการรับสิทธิ์ :

                  ลูกค้าพิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรบัตรเครดิต  16 หลัก  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)  โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณ      **โดยทางเคทีซี จะเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณไปยังที่อยู่สมาชิกเอง

สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก      บัตรเครดิต KTC ดังนี้

  1. ชำระค่าบริการ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563  ในอัตราปกติ ด้วยบัตรเครดิต KTC ยอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป เท่านั้น รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท  จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน
  2. ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  3. ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการอื่นๆ
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด , โปรแกรมเหมาจ่าย หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

วิธีการรับสิทธิ์ :

                  ลูกค้าพิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรบัตรเครดิต  16 หลัก  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)  โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณ      **โดยทางเคทีซี จะเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณไปยังที่อยู่สมาชิกเอง

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.