02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / บัตรเครดิต
บัตรเครดิต KTC
01 กรกฎาคม 2020 - 31 ธันวาคม 2020

สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก บัตรเครดิต KTC ดังนี้

  1. ชำระค่าบริการ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563  ในอัตราปกติ ด้วยบัตรเครดิต KTC ยอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป เท่านั้น รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท  จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน
  2. ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  3. ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการอื่นๆ
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด , โปรแกรมเหมาจ่าย หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

วิธีการรับสิทธิ์ :

                  ลูกค้าพิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรบัตรเครดิต  16 หลัก  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)  โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณ      **โดยทางเคทีซี จะเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณไปยังที่อยู่สมาชิกเอง

สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก      บัตรเครดิต KTC ดังนี้

  1. ชำระค่าบริการ โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563  ในอัตราปกติ ด้วยบัตรเครดิต KTC ยอดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป เท่านั้น รับชุดถุงเก็บน้ำนม Toddler Gift Set มูลค่า 1,050 บาท  จำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน
  2. ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
  3. ไม่สามารถคืนเงินค่าบริการ หรือแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการอื่นๆ
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด , โปรแกรมเหมาจ่าย หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

วิธีการรับสิทธิ์ :

                  ลูกค้าพิมพ์ BIR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรบัตรเครดิต  16 หลัก  ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)  โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์รับของสมนาคุณ      **โดยทางเคทีซี จะเป็นผู้จัดส่งของสมนาคุณไปยังที่อยู่สมาชิกเอง

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.