B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ศูนย์สุขภาพเด็ก โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการดูแลสุขภาพ ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และพยาบาลที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเฉพาะในการดูแลเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง โดยครอบคลุมในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัย การป้องกันโรค การวินิจฉัย การให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการเลี้ยงดูเด็ก การประเมินการเจริญเติบโต พัฒนาการ และพฤติกรรมของเด็ก การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ดูแลและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กทั้งปัญหาภาวะวิกฤตและปัญหาโรคทั่วไป

มีหอผู้ป่วยเด็ก เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ป่วยเด็กได้รับบริการภายใต้มาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโต มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และจิตสังคม อย่างสมวัย เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ทั้งร่ายกายและจิตใจ สังคม และมีคุณภาพในอนาคต

คลินิกต่าง ๆ ในศูนย์สุขภาพเด็ก ประกอบด้วย
1. คลินิกกุมารเวชทั่วไป
2. คลินิกทารกแรกเกิด
3. คลินิคนมแม่
4. คลินิกวัคซีนและพัฒนาการเด็ก
5. คลินิกภูมิแพ้
6. คลินิกโรคเลือด
7. คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด
8. คลินิกสมองและระบบประสาท
9. คลินิกศัลยกรรมเด็ก
10. คลินิกโรคผิวหนัง
11. คลินิกจิตเวชเด็ก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายล่วงหน้า
ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 อาคารปานปิติ
โทร 02 532 4444 ต่อ 2127, 2111, 2116

คลินิกกุมารเวช

บริการ ตรวจวินิจฉัยรักษาโรคในเด็กตั้งแต่แรกเกิด – 14 ขวบ
- ตัวเหลือง โคลิก
- โรคทางเดินหายใจ หวัด ไอ หลอดลมอักเสบ ภูมิแพ้ หอบหืด
- ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่
- ไข้ออกผื่นต่างๆ สุกไส มือเท้าปาก
- กระเพาะอาหารอักเสบ ลำไส้อักเสบ อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายเหลว
- ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ


คลินิกทารกแรกเกิด

- บริบาลทารกแรกเกิด ทั้งทารกปกติ และป่วย
- ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ทารกน้ำหนักน้อย คลอดก่อนกำหนด
- ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด


คลินิกนมแม่

- เตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- แก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมระหว่างตั้งครรภ์
- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
- วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บหรือเป็นแผล
- ปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
- ปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
- บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่


คลินิกวัคซีนและส่งเสริมพัฒนาการ

- ตรวจประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ
- วัคซีนป้องกันโรคตามวัย และวัคซีนทางเลือก
- ตรวจร่างกายก่อนทำประกัน
- โปรแกรมสุขภาพ
- โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก 2-12 เดือน
- โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก 3-4 ปี
- โปรแกรมวัคซีนทางเลือก โรต้าไวรัส
- โปรแกรมวัคซีนทางเลือก ไอพีดี


คลินิกภูมิแพ้

ให้บริการตรวจรักษาวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ต่างๆ อาทิ โรคหืด โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และโรคภูมิแพ้ทางตา พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทีมงานกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโรคภูมิแพ้ เรามอบการดูแลรักษาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง ภาวะแพ้อาหาร แพ้ยา แพ้แมลงกัดต่อย ภาวะแพ้แบบรุนแรง (Anaphylaxis) ตลอดจนการฉีดวัคซีนภูมิแพ้ (Allergen Immunotherapy) รวมทั้งโรคทางภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ และโรคข้อในเด็ก พวกเราทำงานเป็นทีมเพื่อให้ผลลัพธ์ในการรักษาออกมาดีที่สุด


คลินิกโรคเลือด

- ตรวจวินิจฉัยโรคเลือดในเด็ก
- โรคเลือดจางจากพันธุกรรม ธาลัสซิเมีย
- โรคเลือดจางจากสาเหตุต่างๆ เช่น ขาดสารอาหาร ขาดธาตุเหล็ก
- โรคเลือดที่ออกง่ายหยุดยาก เช่น โรคฮีโมฟิเลีย , factor VII deficiency
- ภาวะเกล็ดเลือดต่


คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดในเด็ก

- ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
- โรคหัวใจรูมาติก
- โรคคาวาซากิ
- โรคหัวใจจากการติดเชื้อ
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ
- การอักเสบของหัวใจจากแบคทีเรีย
- โรคหัวใจเหน็บชา
- ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ


คลินิกสมองและระบบประสาทในเด็ก

ดูแล ตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผล เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น
- ปวดศรีษะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง โรคลมชัก (Epilepsy, Seizure)
- โรคติดเชื้อทางระบบประสาท เยื้อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ (meningitis, encephalitis)
- เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง สมองพิการ (Cerebral palsy)
- ขนาดศีรษะผิดปกติ (Macrocephaly/Microcephaly)
- กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ การเคลื่อนไหวผิดปกติ (อาการเซ ทรงตัวไม่อยู่ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง Abnormal involuntary movement)
- พัฒนาการช้า หรือพัฒนาการถดถอย (เพื่อหาสาเหตุทางระบบประสาท)
- ปัญหาพฤติกรรม + ADHD + Autism


คลินิกศัลยกรรมเด็ก

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมในเด็ก ได้แก่
- ไส้เลื่อนขาหนีบ
- ภาวะผนังหน้าท้องไม่ปิด
- นิ่วในถุงน้ำดี
- ถุงน้ำในถุงอัณฑะ
- ภาวะไม่มีเซลล์ประสาทลำไส้
- ถุงน้ำดีอักเสบ
- ไส้ติ่งอักเสบ
- ภาวะหนังหุ้มองคชาติเปิด
- ภาวะไม่มีรูทวารหนัก
- บาดแผลจากอุบัติเหตุ หกล้ม ของมีคมบาด ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก สัตว์กัด


คลินิกโรคผิวหนังเด็ก

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนังในเด็ก ได้แก่
- โรคติดเชื้อต่างๆ ที่ผิวหนังแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และปรสิต
- ผิวหนังอักเสบ (ผื่นแพ้ ผื่นแพ้สัมผัส และผิวหนังอักเสบจากสาเหตุอื่น)
- ลมพิษ โรคลมเรื้อรัง
- โรคผิวหนังในทารกแรกเกิด และโรคผิวหนังพันธุกรรม
- โรคตุ่มน้ำ (Vesiculobullous Disorder)
- โรคกลุ่ม Papulosquamous Disorder เช่นโรคสะเก็ดเงิน ผื่นกุหลาบ ฯลฯ
- โรคผิวหนังที่พบร่วมกับโรคในระบบอื่น
- การตรวจวินิจฉัยเรื่องผื่นแพ้ยา ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกร
- ปานหลาดเลือดในเด็ก (Vascular Birthmark) และปานชนิดต่างๆ


คลินิกจิตเวชเด็ก

บริการ วินิจฉัย รักษา ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางด้านพฤติกรรม อารมณ์ ปัญหาการเรียนรู้ในเด็ก เช่น
- เด็กดื้อ หวาดวิตก
- ย้ำคิดย้ำทำ ปรับตัวเข้าสังคมไม่ได้
- ติดเกมส์ ก้าวร้าว
- ซึมเศร้า


แพ็กเกจและโปรโมชั่น
หน้าแรก
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.