B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์
01 มกราคม 2022 - 31 ธันวาคม 2022

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • แพ็กเกจดังกล่าว รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์
  • แพ็กเกจดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • แพ็กเกจดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาแพ็กเกจ:

  • เริ่มซื้อได้ตั้งแต่:              1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
  • เริ่มเข้ารับบริการได้ตั้งแต่: 1 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2566

  (ต้องฉีดเข็มแรกภายใน 31 มกราคม 2566 เท่านั้น)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

  • สำหรับเด็กอายุ 9-15 ปี:

กรุณาติดต่อศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 อาคารปานปิติ โทร 02 532 4444 ต่อ 2127

  • สำหรับผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป:

กรุณาติดต่อศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคารปานปิติ โทร 02 532 4444 ต่อ 2103, 2104


แพ็คเกจและโปรโมชั่น
5,750 บาท
7,900 บาท
8,500 บาท
11,850 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.