B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ
07 มิถุนายน 2021 - 31 ตุลาคม 2021

No. 1
รายการตรวจ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (1 เข็ม)
จำนวน
0 รายการ
No. 2
รายการตรวจ วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม)
จำนวน
0 รายการ
No. 3
รายการตรวจ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (1 เข็ม) + วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์ (1 เข็ม)
จำนวน
0 รายการ

คำแนะนำ:

 1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบมาก่อน ควรฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม และตามด้วยวัคซีนป้องกันปอดอักเสบชนิด 23 สายพันธุ์ 1 ครั้ง ห่างกัน 1 ปี
 2. ผู้ที่เคยได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว ให้พิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ กระตุ้น 1 ครั้งเมื่ออายุ 65 ปีขึ้นไป
 3. แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากเชื้อไวรัสอาจจะเปลี่ยนสายพันธุ์ที่ระบาดในแต่ละปี
 4. หากผู้รับบริการกำลังมีไข้ ตัวร้อน หรือรู้สึกไม่สบาย แนะนำว่าควรให้หายดี แล้วจึงมารับวัคซีนในภายหลัง เพื่อความปลอดภัย
 5. หากผู้รับบริการมีประวัติแพ้ไข่ไก่ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 6. หลังจากได้รับวัคซีน อาจมีผลข้างเคียง เช่น อาการปวดหรือบวมแดงบริเวณที่ฉีดยา หรือมีไข้ต่ำๆ เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้มักจะหายได้เองภายใน 1-2 วัน
 7. ผู้รับบริการสามารถฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ทั้ง 2 ชนิดพร้อมกันได้ ภายในวันเดียว โดยฉีด
  ที่ต้นแขนซ้ายและต้นแขนขวา

 

เงื่อนไขการใช้แพ็กเกจ:

 1. แพ็กเกจดังกล่าว รวมค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าบริการพยาบาลและโรงพยาบาล
 2. แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคานี้สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
 3. แพ็กเกจดังกล่าว ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
 4. ขอสงวนสิทธิ์หากซื้อและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นๆ
 5. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ซื้อและเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กรุณานัดหมายล่วงหน้า 1 วัน ติดต่อได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี

โทร 02 532-4444 ต่อ 1130, 1227

ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.