B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
01 เมษายน 2021 - 31 ธันวาคม 2021

   มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (human papilloma virus หรือ HPV) ส่วนใหญ่มาจากเพศสัมพันธ์  โดยการสัมผัสผิวหนังหรือเยื่อบุของอวัยวะเพศ หรือปากมดลูกมีรอยถลอกหรือแผลที่ทำให้เชื้อเข้าไปได้เชื้อชนิดนี้ยังก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศได้อีกด้วย ทั้งนี้ วิธีป้องกันโรคที่แนะนำ คือ การสวมถุงยางอนามัยและการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ควบคู่กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้หญิง

    การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกควรฉีด 3 เข็ม (สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป) โดยฉีดเข็มที่สอง ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือน เข็มที่สาม ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน ช่วงอายุที่แนะนำ คือ อายุระหว่าง 9-26 ปี วัคซีนนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อฉีดในผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน  สำหรับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว วัคซีนนี้จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อฉีดตอนที่ยังไม่มีการติดเชื้อเอชพีวี และไม่พบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก 


แพ็คเกจและโปรโมชั่น
8,200 บาท
ราคารวม 0 บาท
ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.