B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร
01 กุมภาพันธ์ 2021 - 31 ธันวาคม 2021

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกัน นอกจากการมองอนาคตร่วมกัน และร่วมสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์ สิ่งสำคัญคือความพร้อมในเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง  

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายทั้งคู่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการมีบุตร หากพบปัญหา จะได้วางแผนการรักษาหรือหาทางป้องกัน  

ตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ เพื่อช่วยวางแผนการตั้งครรภ์ให้สมบูรณ์ สามารถประเมินความเสี่ยงภาวะต่าง ๆ รวมถึงสามารถช่วยวางแผนและแก้ไขปัญหาภาวะการมีบุตรยากได้

เงื่อนไข

  1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการ
  2. โดยสามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 
  3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ 
  4. ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นๆ
  5. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคารปานปิติ โทร 02 994-8201-3 ต่อ 2103, 2104


 

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
2,800 บาท
4,135 บาท
3,200 บาท
4,955 บาท
ราคารวม 0 บาท
ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.