02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผ่อนชำระ 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน และผ่อนชำระ 0% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล ผ่อนชำระ 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน และผ่อนชำระ 0% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
01 พฤศจิกายน 2020 - 31 ธันวาคม 2021

รายละเอียด

  • ผ่อนชำระ 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทุกค่ารักษาพยาบาล ที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

  • ผ่อนชำระ 0% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ทุกค่ารักษาพยาบาล ที่มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

(ยกเว้น แพ็กเกจคลอดบุตร กำหนดผ่อนชำระ 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือนเท่านั้น).

  • ระยะเวลา: เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ:  เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด


Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.