B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก
01 พฤศจิกายน 2020 - 31 มีนาคม 2021

      

   มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (human papilloma virus หรือ HPV) ส่วนใหญ่มาจากเพศสัมพันธ์  โดยการสัมผัสผิวหนังหรือเยื่อบุของอวัยวะเพศ หรือปากมดลูกมีรอยถลอกหรือแผลที่ทำให้เชื้อเข้าไปได้เชื้อชนิดนี้ยังก่อให้เกิดโรคหูดหงอนไก่ที่อวัยวะเพศได้อีกด้วย ทั้งนี้ วิธีป้องกันโรคที่แนะนำ คือ การสวมถุงยางอนามัยและการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ควบคู่กับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปีสำหรับผู้หญิง

    การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกควรฉีด 3 เข็ม (สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป) โดยฉีดเข็มที่สอง ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือน เข็มที่สาม ห่างจากเข็มแรก 6 เดือน ช่วงอายุที่แนะนำ คือ อายุระหว่าง 9-26 ปี วัคซีนนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อฉีดในผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน  สำหรับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว วัคซีนนี้จะมีประสิทธิภาพสูงเมื่อฉีดตอนที่ยังไม่มีการติดเชื้อเอชพีวี และไม่พบความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก 

No. 1
รายการตรวจ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธุ์ 3 เข็ม
1
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 สายพันธ์ 3 เข็ม (Cervarix)
จำนวน
1 รายการ
No. 2
รายการตรวจ แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ 3 เข็ม
1
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธ์ 3 เข็ม (Gardasil)
จำนวน
1 รายการ

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
  • ราคาดังกล่าวสำหรับผู้ที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รพ.บี.แคร์ฯ เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • แพ็กเกจดังกล่าวไม่สามารถคืนค่าบริการ หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ
  • การเลือกแพ็กเกจอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ร่วมกับการตัดสินใจของผู้รับบริการ
  • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ  1 พ.ย. 2563 - 31 มี.ค. 2564
  • ระยะเวลาเข้ารับบริการ 1 พ.ย. 2563 - 31 ต.ค. 2564

สอบถามเพิ่มเติม:  ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคารปานปิติ โทร 02 994 8201-3 ต่อ 2103, 2104


** กรณีผู้สั่งซื้อไม่ได้ใช้บริการเอง หรือสั่งซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนมอบอำนาจการใช้สิทธิ์แทน พร้อมระบุชื่อผู้รับบริการแทน

ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.