02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / แพคเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมตรวจสุขภาพ B.Care 21 st Anniversary (Get 1 Free)
โปรแกรมตรวจสุขภาพ B.Care 21 st Anniversary (Get 1 Free)
16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2020

การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงของโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะยิ่งช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอมอบสุขภาพดีให้กับทุกท่านด้วยโปรโมชั่นพิเศษ โปรแกรมตรวจสุขภาพ Buy 1 Get 1 ผู้รับบริการสามารถเลือกโปรแกรมตามช่วงอายุ  และจับคู่โปรแกรมมอบเป็นของขวัญให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรัก

เงื่อนไข

  1. โปรโมชั่น "GET 1 FREE" เฉพาะโปรแกรมตรวจสุขภาพ ครบรอบ 21 ปี รพ.บี.แคร์ สามารถจับคู่ต่างโปรแกรมกันได้ โดยคิดราคาโปรแกรมที่สูงกว่า (ผู้รับบริการต้องใช้บริการวันเดียวกัน) 
  2. โปรแกรมตรวจสุขภาพรวมค่าแพทย์, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 
  3. สามารถซื้อโปรแกรมตรวจเพิ่มเติมได้ในราคาพิเศษ เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ ครบรอบ 21 ปี รพ.บี.แคร์ 
  4. ทุกโปรแกรมไม่สามารถร่วมสิทธิ์ส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ 
  5. ทุกโปรแกรมไม่สามารถคืนค่าบริการเหมาจ่าย หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ได้ 
  6. เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารบัณดารี ชั้น 1 โทร 029948201-3 ต่อ 1127,1130 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 17.00 น.
  7. ระยะเวลาโปรโมชั่น 16 กันยายน - 31 ตุลาคม 2563 
  8. ระยะเวลาเข้ารับบริการ ได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

** โปรโมชั่น 'GET 1 FREE' เข้าร่วมเฉพาะแพ็กเกจตรวจสุขภาพ ครบรอบ 21 ปี รพ.บี.แคร์ฯ จำนวน 5 แพ็กเกจ

** กรณีซื้อแพ็กเกจที่เข้าร่วมโปรโมชั่น 'GET 1 FREE' ระบบจะคำนวณแพ็คเกจที่ราคาสูงกว่าให้อัตโนมัติ กรุณาเลือกแพคเกจให้ครบ 2 แพ็กเกจ ผู้รับบริการต้องใช้บริการในวันเดียวกันเท่านั้น

** กรณีผู้สั่งซื้อไม่ได้ใช้บริการเอง หรือสั่งซื้อให้บุคคลอื่น กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนมอบอำนาจการใช้สิทธิ์แทน พร้อมระบุชื่อผู้รับบริการแทน

แพ็คเกจและโปรโมชั่น
4,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
15,000 บาท
13,000 บาท
22,500 บาท
13,000 บาท
22,000 บาท
Get 1 Free
4,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
15,000 บาท
13,000 บาท
22,500 บาท
13,000 บาท
22,000 บาท
รายการตรวจเพิ่ม (สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อโปรแกรมหลักเท่านั้น)
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสำหรับผู้หญิง (Cancer screening program for women)
3,900 บาท
5,700 บาท
5,500 บาท
7,400 บาท
2,700 บาท
4,000 บาท
โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ (Heart check up)
6,300 บาท
7,400 บาท
10,500 บาท
12,400 บาท
โปรแกรมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitiis profile)
1,400 บาท
1,650 บาท
950 บาท
1,100 บาท
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
950 บาท
1,350 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.