B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า
แพ็กเกจ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า
01 ตุลาคม 2019 - 31 มกราคม 2021

เชื้อไวรัสโรต้า คือ เชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดอุจาระร่วง อย่างรุนแรง ซึ่งมักพบในเด็กทารก และเด็กเล็ก

เด็กไทยอายุน้อยกว่า 5 ปี ติดเชื้อไวรัสโรต้า เข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาล มีจํานวนมากขึ้นทุกปี เนื่องจากมี อาการขาดน้ํา หากรับการรักษาไม่ทันหรือไม่เหมาะสม อาจเกิดภาวะช็อกและอาจเสียชีวิตได้ เราสามารถป้องกันได้ ด้วยการหยอดวัคซีน ป้องกันไวรัสโรต้า

No.
รายการตรวจ
1
วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rotarix (2 Dose) ราคา 2,200 บาท
2
วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า Rotateq (3 Dose) ราคา 2,500 บาท
จำนวน
2 รายการ

เงื่อนไข

1. ราคาดังกล่าว เฉพาะค่าวัคซีน เท่านั้น ไม่รวมบริการโรงพยาบาล ค่าบริการพยาบาล และค่าแพทย์

2. ราคาเหมาจ่าย ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ชําระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิตเท่านั้น


Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.