B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / อัลตราซาวนด์ ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
อัลตราซาวนด์ ช่องท้องส่วนบนและล่าง (Ultrasound Whole Abdomen)
01 เมษายน 2023 - 31 สิงหาคม 2023

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  • สำหรับผู้ใช้บริการอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
  • ราคาดังกล่าวใช้เฉพาะกับคนไทยเท่านั้น
  • เมื่อซื้อแพ็กเกจโปรแกรมตรวจ Ultrasound  Whole Abdomen
  • สามารถซื้อรายการตรวจเสริม (Optional Wellness) ประจำปี 2566 ได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน
  • โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบัณดารี เปิดให้บริการทุกวัน 07.00 - 15.00 น. โทร : 02 532 4444 ต่อ 1130, 1227

แพ็กเกจและโปรโมชั่น
2,999 บาท
4,500 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.