B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
แพ็กเกจอัลตราซาวนด์ 4 มิติ
20 มีนาคม 2023 - 31 ธันวาคม 2023

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
  • ราคานี้ ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืน หรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน
  • โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ อย่างน้อย 1 วัน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคารปานปิติ เปิดให้บริการทุกวัน 07.00-20.00 น.  โทร 02 532 4444 ต่อ 2103, 2104

แพ็กเกจและโปรโมชั่น
3,700 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.