B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน – 15 เดือน)
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 2 เดือน – 15 เดือน)
01 กุมภาพันธ์ 2021 - 31 ธันวาคม 2021
No. 1
รายการตรวจ โปรแกรม 1 : วัคซีนพื้นฐาน (ราคา 8,900 บาท)
1
2 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 1)
2
4 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 2)
3
6 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 3) *กรณีชนิดหยอด 3 ครั้ง
4
9 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE (ครั้งที่ 1)
5
12 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคหัด,เยอรมัน, คางทูม (ครั้งที่ 1)
จำนวน
5 รายการ
No. 2
รายการตรวจ โปรแกรม 2 : วัคซีนพื้นฐาน+ IPD 10 สายพันธุ์ (ราคา 16,490 บาท)
1
2 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 1),วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 1)
2
4 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 2),วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 2)
3
6 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 3) *กรณีชนิดหยอด 3 ครั้ง,วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 3)
4
9 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE (ครั้งที่ 1)
5
12 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคหัด,เยอรมัน, คางทูม (ครั้งที่ 1)
6
12-15 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 10 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 4)
จำนวน
6 รายการ
No. 3
รายการตรวจ โปรแกรม 3 : วัคซีนพื้นฐาน+ IPD 13 สายพันธุ์ (ราคา 18,690 บาท)
1
2 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 1),วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 1)
2
4 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 2),วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 2)
3
6 เดือน : วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี),วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ครั้งที่ 3) *กรณีชนิดหยอด 3 ครั้ง,วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 3)
4
9 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบ JE (ครั้งที่ 1)
5
12 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคหัด,เยอรมัน, คางทูม (ครั้งที่ 1)
6
12-15 เดือน : วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ (ครั้งที่ 4)
จำนวน
6 รายการ

เงื่อนไข

1. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2. ยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 3 เดือน
และยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 6 เดือน 
3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
4. ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ
5. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กรุณาติดต่อศูนย์กุมารเวชกรรม อาคารปานปิติ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00-20.00 น. 
โทร 02 532 4444
ต่อ 2111 หรือ 2116 

ระยะเวลาซื้อแพ็กเกจ: 1 ก.พ. 2564 - 31 ธ.ค. 2564

 


Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.