02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย
แพ็กเกจวัคซีนสำหรับลูกน้อย
01 มกราคม 2020 - 31 มกราคม 2021

No. 1
รายการตรวจ Well Baby 1 GSK (ราคา 6,950บาท)
1
2 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบ บี)
2
4 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ)
3
6 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบ บี)
4
9 เดือน วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี 1 เข็ม
5
12 เดือน วัคซีนป้องกันหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม
จำนวน
5 รายการ
No. 2
รายการตรวจ Well Baby 2 Sanofi (ราคา 6,650บาท)
1
2 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบ บี)
2
4 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 5 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ)
3
6 เดือน วัคซีนรวมป้องกัน 6 โรค 1 เข็ม (คอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน, โปลิโอ, เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮิบ, ไวรัสตับอักเสบบี)
4
9 เดือน วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี 1 เข็ม
5
12 เดือน วัคซีนป้องกันหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม
จำนวน
5 รายการ

เงื่อนไข

1. ราคาดังกล่าวรวมวัคซีนและเวชภัณฑ์เท่านั้น ไม่รวมค่าบริการและค่าแพทย์

2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ

3. ไม่สามารถคืนค่าบริการ, แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นๆ

4. ชําระเงินสดหรือบัตรเครดิตเท่านั้น


Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.