B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up
01 กุมภาพันธ์ 2023 - 31 ธันวาคม 2023

No.
รายการตรวจ
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
3
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4
ตรวจระดับไขมันในเลือด (Total Cholesterol)
5
ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
6
ตรวจไขมันชนิดแอลดีแอล (LDL)
7
ตรวจไขมันชนิดเอชดีแอล (HDL)
8
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus GFR)
9
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
10
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
11
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
12
ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
13
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
จำนวน
13 รายการ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • สำหรับคนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และสั่งซื้อในเดือนเกิดเท่านั้น (สามารถใช้บริการภายใน 30 วัน นับจากวันสั่งซื้อ)
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 
  • สำหรับเจ้าของเดือนเกิดรับสิทธิ์ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพ Birthday Check up เพิ่ม 1 สิทธิ์ ให้แก่ผู้ติดตาม
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน 
  • โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** กรณีต้องการซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพิ่มให้แก่ผู้ติดตาม โปรดระบุ 2 จำนวน (ตัวผู้ซื้อ 1 เข็ม และผู้ติดตาม 1 เข็ม)

 

กรุณานัดหมายเวลาล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบัณดารี 
โทร 02 532 4444 ต่อ 1130, 1227 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:00-15:00 น.

 


แพ็กเกจและโปรโมชั่น
2,490 บาท
รายการตรวจเพิ่ม
รับสิทธิพิเศษเพิ่ม
2,490 บาท
760 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.