B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19 (สำหรับเด็กอายุ 1-15 ปี)
โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังติดเชื้อ COVID-19 (สำหรับเด็กอายุ 1-15 ปี)
01 กุมภาพันธ์ 2023 - 31 ธันวาคม 2023

No.
รายการตรวจ
1
ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ Physical Examination (Checkup PED)
2
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
3
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
5
ตรวจการทำงานของไต (BUN)
6
ตรวจการทำงานของไต (Cr)
7
ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
8
ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
9
ตรวจภาวะอักเสบ การติดเชื้อ (CRP)
10
ตรวจภาวะอักเสบของเม็ดเลือดแดง (ESR)
จำนวน
10 รายการ

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 
  • ราคานี้ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น    
  • โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1-15 ปี ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป 
  • กรุณางดน้ำ นม อาหารก่อนเจาะเลือด 8 ชั่วโมง
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน 
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 อาคารปานปิติ
โทร 02 532 4444 ต่อ 2127 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:00 - 20:00 น.


แพ็กเกจและโปรโมชั่น
1,990 บาท
2,810 บาท
ราคารวม 0 บาท
ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.