B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง
01 กุมภาพันธ์ 2023 - 31 ธันวาคม 2023

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคานี้ ใช้ได้เฉพาะกับคนไทย และคนที่พำนักอาศัยในไทย (Expat) เท่านั้น 
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถขอรับเงินคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นบริการอื่นใดแทน
  • โรงพยาบาล ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • พิเศษ สำหรับท่านที่ 2 เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็ง (โปรแกรมใดก็ได้) รับส่วนลดทันที 5 % 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารบัณดารี 

โทร 080-057-1868 / 02-532 4444 ต่อ 3534, 1227 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 07:00-15:00 น.


แพ็กเกจและโปรโมชั่น
2,290 บาท
3,090 บาท
4,290 บาท
5,700 บาท
4,290 บาท
5,530 บาท
7,290 บาท
10,080 บาท
ราคารวม 0 บาท
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.