B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / แพ็กเกจ/โปรโมชั่น / แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (อายุ 2 เดือน - 15 เดือน)
แพ็กเกจวัคซีนเด็ก (อายุ 2 เดือน - 15 เดือน)
01 มกราคม 2023 - 31 ธันวาคม 2023

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต 0% นาน 3 เดือน  
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ซื้อแล้วไม่สามารถคืนเงิน หรือแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นใดแทน
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ติดต่อศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 อาคารปานปติ โทร 02 532 4444 ต่อ 2111 เปิดให้บริการทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

ติดต่อสอบถามและแนะนำการให้บริการ
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.