B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 532 4444
ติดต่อสอบถาม 02 532 4444
หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา / เทคโนโลยีทางการแพทย์ / ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด
Cardiac Catheterization Lab

ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด (Cardiac Catheterization Lab)

ห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ (Cardiac Catheterization Lab) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Cath Lab เป็นห้องพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดตามส่วนอื่นๆของร่างกาย โดยภาพจะปรากฏขึ้นที่จอและบันทึกเป็นเทปโทรทัศน์ระบบดิจิตอลสามารถปรับหมุนได้รอบทิศทาง สามารถตรวจดูซ้ำได้อย่างละเอียดทำให้แพทย์ได้ภาพจากทุกมุมตามต้องการได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน 

การตรวจสวนหัวใจ 

การตรวจสวนหัวใจ เป็นการวินิจฉัยโรควิธีหนึ่ง ซึ่งเอื้อประโยชน์หลายอย่างต่อการดูแลรักษา โดยทำการตรวจเพื่อดูตำแหน่งผิดปกติและความรุนแรงของหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ดูความผิดปกติของลิ้นหัวใจ การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ หากพบความผิดปกติ เส้นเลือดหัวใจตีบอุดตัน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็จะทำการรักษาได้โดยการใส่บอลลูนขยายและ/หรือใส่ขดลวดถ่างขยาย (Stent)

วิธีการตรวจ แพทย์ฉีดยาชาเฉพาะที่ บริเวณขาหนีบ ข้อมือ ข้อพับ จุดใดจุดหนึ่ง ใส่ท่อสายพลาสติกขนาดเล็กที่ปราศจากเชื้อโรคเข้าสู่หลอดเลือดแดง ย้อนเข้าไปสู่หัวใจและไปจ่ออยู่ตรงทางออกของหลอดเลือด จากนั้นฉีดสีผ่านท่อนี้พร้อมกับถ่ายรูปของหลอดเลือดและของหัวใจ โดยใช้กล้องเอกซเรย์พิเศษ เมื่อตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจและฉีดสีแล้วหากพบรอยโรคหัวใจมีการตีบตัน แพทย์สามารถทำการรักษาต่อโดยไม่ต้องเปิดหรือแทงเข็มเพิ่มจากตำแหน่งเดิม โดยใส่ลวดนำทางวางสายนำทางในหลอดเลือด เพื่อไปยังตำแหน่งที่มีการตีบตันของเส้นเลือด แล้วทำการขยายด้วยบอลลูน หรือขดลวด (Stent) 

แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจด้วยการสวนหัวใจ ในกรณีการวินิจฉัยด้วยวิธีการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์การทำกราฟหัวใจ, การตรวจสารต่างๆ ในเลือด, การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การวิ่งสายพาน และอั ลตร้าซาวนด์หัวใจ การตรวจวินิจฉัยว่ามีลักษณะการตีบที่รุนแรง หรือการรักษาทางยาไม่ได้ผล  เมื่อประมวลผลแล้วมีข้อบ่งชี้ของหลอดเลือดหัวใจตีบตัน จึงวินิจฉัยขั้นสุดท้ายด้วยการตรวจสวนหลอดเลือดหัวใจ เพื่อวางแผนการรักษาขั้นต่อไป

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์  ให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอย่างครบวงจร พร้อมด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยญชาญโรคหัวใจในสาขาต่าง ๆ เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์สาขามัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด ศัลยแพทย์หัวใจ เป็นต้น   นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ เช่น พยาบาลที่ผ่านการอบรมทางด้านหัวใจ เภสัชกร นักโภชนาบำบัด นักกายภาพบำบัด เป็นต้น

 

Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.