B.Care Medical Center | โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
02 994 8201-3
ติดต่อสอบถาม 02 994 8201-3
หน้าแรก / ข่าวสารและกิจกรรม / ภาพบรรยากาศ การอบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือน ตุลาคม
ภาพบรรยากาศ การอบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือน ตุลาคม
19 ตุลาคม 2019

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมคุณแม่คุณภาพ ประจำเดือนตุลาคม ในหัวข้อ “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการดูแลทารกแรกเกิด" โดย พว.นฤมล รัตนจารุศิริ (พยาบาลวิชาชีพทารกแรกเกิด) เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับสมาชิกใหม่โดยการสร้างสายใยแห่งรักให้กับครอบครัว เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 โรงพยาบาล บี.แคร์ฯ


ข่าวสารและกิจกรรม
Copyright © 2020 Bcaremedicalcenter. All Rights Reserved.